Liideri

Oppeja

Kirjat ja oppaat

 • Eettinen ja energinen työyhteisö tuo tuottavuutta ja hyvinvointia
  Juuriharja consulting group 2016
  Miten ihmiset saadaan mukaan innostumaan ja toimimaan tuottavasti muutosrumban keskellä?  Entäpä miten samanaikaisesti onnistutaan eettisesti, kantamaan vastuuta yhteisistä haasteista ja kehittämään sellaisia ratkaisuja, jotka kestävät kriittisenkin tarkastelun, myös mediassa?

 • INSPISTÄ esimiehelle -työkirja
  Saija Koskensalmi, Pia Seppälä, Jari Hakanen ja Krista Pahkin Työterveyslaitos 2015
  Työkirjaa hyödyntämällä saat uusia ideoita esimiehenä kehittymiseen. Samalla työntekijöiden työhyvinvointi ja työn imu lisääntyvät. Työn imu on yhteydessä työpaikan menestymiseen.
 • Työn tuunaajan inspiraatiokirja
  Lotta Harju, Merike Aminoff, Krista Pahkin ja Jari Hakanen, Työterveyslaitos 2015
  Työn tuunaamisen ajatus on yksinkertainen: jokainen voi itse lisätä oman työnsä mielekkyyttä ja siten omaa työhyvinvointiaan muokkaamalla toimenkuvansa puitteissa työnsä sisältöä, sen tekemisen ympäristöä tai työtä koskevaa ajatteluaan paremmin itselleen sopivaksi.
 • Teollisuusyrityksen digipolku – Katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmasta
  Harri Lakkala, Timo Rainio, Jari Jussila, Hannu Kärkkäinen, Olli Pirttilä, Marko Seppänen ja Tero Peltola, Tekes Katsaus 319/2015
  Katsauksessa tarkastellaan digitaalisten ja yhteisöllisten työkalujen hyödyntämistä yritysten sisällä ja välillä sekä sosiaalisen median palvelujen käyttöä B2B-yritysten markkinointiviestinnässä. Katsaus selkeyttää digitalisaation mahdollisuuksia ja käyttöönottoa teollisuuden yrityksissä. 
 • Mediakonseptin uudistajan käsikirja
  Julkaisijat: Media Concepts Research Group ja Aalto yliopisto
  Verkkokäsikirja, joka tarjoaa konkreettiset työvälineet kehitysprojektien tueksi.
 • Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla – Menestys versoo työelämää uudistamalla
  Tuomo Alasoini, Maija Lyly-Yrjänäinen, Elise Ramstad, Asko Heikkilä
  Raportti 311/2014, Tekes
  Raportti sisältää 20 kehittämisehdotusta, jotta Suomi saataisiin vauhtiin ja nousemaan edelläkävijän asemaan Euroopassa innovoinnissa ja tuottavuudessa vuonna 2020.
  Tilaa painettu versio
 • Innovativeness in Finnish workplaces: renewing working life to bring Finland to bloom
  Tuomo Alasoini, Maija Lyly-Yrjänäinen, Elise Ramstad, Asko Heikkilä
  Report 312/2014, Tekes
  The report presents 20 proposals for the development of Finnish working life to become the best in Europe by 2020 in the area of innovation and productivity.
 • Esimiehenä kaupan alalla
  Sara Lindström, Irja Kandolin, Krista Pahkin, Työterveyslaitos 2014
  Opas jakaa tietoa ja kokemuksia kaupan alan esimiestyön voimavaroista ja vaatimuksista sekä näihin liittyvistä ratkaisuista.
 • Tarinoita suomalaisesta työelämästä
  Anu Järvensivu, Työterveyslaitos 2014
  Tarinoita työelämän muutoksista ja muutosten keskellä pärjäämisestä: kamppailusta, kärsimyksestä ja selviytymisestä. Kertomuksista löytyy onnen aineksia ja vihjeitä varottavista ratkaisuista, joista luettuaan omaan tarinaan uskaltaa kirjoittaa uuden luvun.
 • Yksinkertaista johtamista - arvostaen
  Ari Rämö, Sick Oy, 2013
  Kirja arvostavasta johtamisesta.
 • Digitalistin keittokirja
  Ville Tolvanen, 2014
  Digitalisoitumisen keskeisiä ajatuksia avoimuudesta, altistumisesta, vuorovaikuttamisesta ja verkostoista.
 • Organisaatioalbumi
  Tuija Oikarinen ja Anne Pässilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  Työkirja keskusteluttamisen välineeksi toiminnan kehittämiseen.
 • Työelämän sukupolvet
  Anu Järvensivu, Risto Nikkanen ja Sanna Syrjä Tampereen yliopisto, 2014
  Kirja, jossa tarkastellaan eri sukupolvien pärjäämisstrategioita ja miten miesten ja naisten työelämäkokemukset ja pärjäämisstrategiat eroavat toisistaan. Merkitseekö työelämässä pärjääminen edes samaa miehille ja naisille?
 • Kaverijohtajan visuaalinen innostuskirja
  Heikki Toivanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013
  Tulevaisuuden johtaminen muuttuu mielekkyyden johtamiseksi. Johtajan yhteistyökyky on nousemassa pätevyyden sijaan pomon tärkeimmäksi ominaisuudeksi.
 • The Change Laboratory, A Tool for Collaborative Development of Work and Education
  Jaakko Virkkunen University of Helsinki and Denise Shelley Newnham University of Bath, UK, 2013
  A new challenge of learning in work organizations – both in business and public administration – is to master entire life cycles of product, production and business concepts.

Raportit

 • Joukkokukoistus
  Lauri Järvilehto, Sonja Strömsholm, Frank Martela, Filosofian Akatemia Oy, 2014
  On aika siirtyä kohti ihmiskeskeistä talouskasvua. Tätä varten VARMA ja Filosofian Akatemia Oy ovat rakentaneet suunnitelman konkreettisista toimenpiteistä.
 • Innostunut yhteiskunta
  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2014
 • Sisäinen motivaatio – Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat
  Frank Martela, Karoliina Jarenko
  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014
 • Palveluverkostojen muuttuvat toimintakonseptit
  Laura Seppänen, Heli Heikkilä, Mari Kira, Jiri Lallimo, Riikka Ruotsala, Marika Schaupp, Hanna Toiviainen, Hanna Uusitalo ja Arja Ala-Laurinaho
  Työterveyslaitos, Helsinki 2014
  Raportti tuo lisäymmärrystä ja työkaluja palveluverkostojen toimintakonseptien, asiakasymmärryksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
 • Palveluverkoston kehittämisen työkirja
  Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi ja Ilari Kaarela VTT 2014
  Kirja käsittelee palveluverkostojen kehittämistä erityisesti integrattorin näkökulmasta. Opas palveluverkoston toimijoille ja johtamisesta kiinnostuneille.

Raportit

 • Arvoa palvelutuotannon mittareista
  Aki Jääskeläinen, Harri Laihonen, Antti Lönnqvist, Sanna Pekkola, Virpi Sillanpää, Juhani Ukko
  Tampereen teknillinen yliopisto, 2013
  Opas, jossa tutkimustuloksia ja kiteytystä kokemuksista palvelutuotannon mittaamisesta asiantuntijapalveluissa, julkisissa palveluissa ja teollisuuden palveluissa.
 • Hyvinvointia työstä – Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla
  Tuomo Alasoini, Tekes 2011
  Teos käsittelee työelämän haasteita, suomalaista tapaa kehittää työelämää, työpaikoilla toteutettujen kehittämisprojektien tuloksia, työntekijöitä osallistavan innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja työelämän laatua Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin.
  Tilaa painettu versio
 • Linking theory and practice – Learning networks at the service of workplace innovation
  Tuomo Alasoini, Maarit Lahtonen, Nuppu Rouhiainen, Christina Sweins, Kiisa hulkko-Nyman, Timo Spangar Tekes 2011
  Julkaisu kertoo, miten erilaiset oppimisverkostot ovat tuottaneet ja levittäneet työelämäinnovaatioita Tykes-ohjelmassa.Tilaa painettu versio
 • Muutospajaohjaajan opas
  Kirsti Launis, Marika Schaupp, Annarita koli, Sirpa Rauas-Huuhtanen
  Työterveyslaitos, 2010
  Opas on tarkoitettu muutospajaohjaajille pajojen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin työvälineeksi.
  Tilaa painettu versio
 • Innovation generating model - Simultaneous development of work organization and knowledge infrastructure
  Elise Ramstad, Tekes 2008
  Experimenting in the field of organizational development. Creating innovations is one of the most critical issues which confront a country and its organizations in keeping up their competitiveness. In this study the focus is particulary on organizational innovations and related service innovations.
  Tilaa painettu versio
 • Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa
  Tuomo Alasoini ja Elise Ramstad (toim) Työministeriö 2007
  Julkaisu tarkastelee työelämän tutkimusavusteisen kehittämisen laajuutta ja erilaisia lähestymistapoja sekä siitä saatuja kokemuksia maassamme.
  Tilaa painettu versio

Väitöskirjat ja Pro gradut

 

 Tekesin kaikki julkaisut