BEAM – Business with Impact

Tekesin ja ulkoasiainministeriön (UM) yhteinen BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa.

Mikä on BEAM-ohjelma?

BEAM-ohjelman kuvaus

Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ym. innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka edistävät sekä kehittyvien maiden hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet on Tekesin ja UM:n osuutta.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia, ja kehittyviksi maiksi luetaan kaikki OECD/DAC:n (OECD Development Assistance Committee) kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina.

Innovaatiot ovat taloudellisen kehityksen edellytys ja väline, ne synnyttävät uutta taloudellista toimintaa ja uudistavat vanhaa. Innovaatiot tuottavat uusia työpaikkoja, yrittäjyyden mahdollisuuksia ja taloudellisia resursseja sekä lisäävät pidemmällä aikavälillä kaupankäyntimahdollisuuksia. Kehittyvien maiden ihmisten mahdollisuudet lisätä kulutustaan jokapäiväisiin asioihin kasvavat. Innovaatiot voivat lisäksi parantaa ihmisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia taloudessa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Innovaatiot voivat olla uusia tuotteita, palveluja, liiketoiminta- ja yhteistyömuotoja, teknologioita, ratkaisuja ja sosiaalisia innovaatioita.

Kohderyhmät

Ensisijaisesti kasvuvaiheessa olevat yritykset, joilla on

  • tuotteeseen tai palveluun perustuvaa liiketoimintaa
  • tavoitteena laajentaa liiketoimintaa ja lisätä yhteistyötä kehittyville markkinoille
  • maksava asiakaskunta
  • riittävät resurssit (Tekesin rahoituksen edellytyksenä noin 50 %:n omarahoitusosuus)

Yritysten lisäksi kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden toivotaan osallistuvan.

Miten mukaan?

Tule mukaan laajentamaan liiketoimintaa ja kehittämään innovaatioita kehittyville markkinoille (emerging markets) . Jos yhteisölläsi on kilpailukykyinen idea, kunnianhimoinen tavoite ja monipuolinen tiimi, tule kertomaan siitä meille! Ota yhteyttä tiimiimme.  

Etsimme ensisijaisesti yritysvetoisia, kehittyviin maihin kohdistuvia innovaatiohankkeita, joissa mukana voi olla myös kansalaisjärjestöjä ja muita kehittyvissä maissa toimivia suomalaisia organisaatioita omilla rinnakkaisilla hankkeillaan. Tule keskustelemaan ideastasi ja rahoitusmahdollisuuksista.

Hakemukset tulee tehdä Tekesin asiointipalvelun kautta. Tekes ja UM arvioivat hakemukset yhdessä, ja rahoituspäätökset tehdään Tekesin rahoitusprosessissa. Tekesin normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen vaikuttavuus kohdemaassa. Sähköiseen hakemukseen pitää siis liittää myös raportti vaikuttavuudesta kehitysmaissa.

Yritykset voivat hakea rahoitusta koko ohjelman ajan.

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Juuri nyt

Tapahtumat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}