Huippuostajat

Huippuostajat-ohjelman palvelut

Ohjelmaan voivat osallistua ulkoisten resurssien hallintaa kehittävät yritykset, julkisia hankintoja tekevät organisaatiot – kuten kunnat, sairaanhoitopiirit ja valtion laitokset kuten puolustusvoimat tai poliisi –, näiden sopimuskumppanit sekä tutkimusorganisaatiot.

Keihäänkärkialueita, joilla markkinoiden uudistuminen kysynnän kautta voi toteutua nopeimmin, ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, kiinteistö- ja rakentamisala, energia-, ympäristö- ja vesiala sekä turvallisuuspalvelut. Ohjelma keskittyy erityisesti näihin toimialoihin.

Ohjelman tavoitteena on synnyttää tiivis edelläkävijöiden joukko, jotka voivat edistää esimerkiksi ohjelman tavoitteena olevaa markkinoiden muutosta ja vaikuttaa sen edellytyksenä olevien regulaatiomuutosten kuten lainsäädännön, standardien ja suositusten kehitykseen.