Huippuostajat

Huippuostaja -haastatteluissa kerromme eri alojen vaikuttajista, jotka ovat toiminnallaan edistäneet hankintojen kehittämistä. Huipputoimittaja -haastatteluissa taas nostamme esiin kiinnostavia innovaatioita, joita voidaan hyödyntää julkisella sektorilla.

Elokuun huipputoimittaja Lääketeollisuus ry kehittää sairaaloiden lääkehankintaprosesseja uudella otteella

Viime keväänä julkaistiin Lääketeollisuus ry:n Suositus hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa. Raskaan ja poikkeuksellisen työlään hankintaprosessin eri osapuolet päättivät nostaa rohkeasti pahimmat kipupisteet pöydälle, perustaa työryhmän, kuunnella toisiaan ja löytää yhdessä kumpaakin paremmin palvelevia uusia ratkaisuja ja toimintatapoja.
Lue lisää...

 

Elokuun huippuostaja: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Marja Iso-Mustajärvi

Sairaaloiden lääkekilpailutukset ovat poikkeuksellisen isoja, aikaa vieviä ja raskaita. Kun kilpailutettavia lääkkeitä on tuhansia, valintaprosessissa mukana olevia asiantuntijalääkäreitä toista sataa ja tarjoajia saman verran, on uusille tehokkaille toimintavoille ja innovatiivisille hankintaratkaisuille todellakin kysyntää.
Lue lisää...

 

Kesäkuun huippuostaja: Oulun kaupungin Seija Rantala

“Edelläkävijät Oulussa - hankinnoilla elinvoimaa” -projekti koostuu kolmesta osa-alueesta: osaaminen, käytännön hankintatapauksilla kehittyminen sekä verkostojen rakentaminen ja tutkimuksen kehittäminen. Kyse on siis Oulun kaupungin tekemien hankintaprosessien kehittämisestä.
Lue lisää...

 

Toukokuun huippuostaja: Kokkolan kaupungin Antti Tieva

Sisäilmaongelmat vaivaavat lukuisia suomalaisia rakennuksia. Kokkolan Torkinmäen koulussa ongelmat todettiin niin vakaviksi, että koko rakennus päätettiin purkaa ja tilalle rakennettaisiin koulun ja päiväkodin yhdistävä aivan uudenlainen, innovatiivinen ja ilmiöpohjainen oppimiskeskus.
Lue lisää...

 

Huhtikuun huippuostaja: Hanselin Anssi Pihkala

"Ammennamme oppia yksityiseltä sektorilta. Oppia jaetaan tietysti puolin ja toisin. Eri tahojen yhteistyöllä hankintoja tehdään entistä paremmin!"
Lue lisää...

 

Maaliskuun huippuostaja: Uudenmaan ELY-keskuksen Kirsi Piispanen

"Käytännössä hankimme siis työllistymistä. Yksityiset työllistymisen ammattilaiset eli yksityiset palveluntuottajat tarjoavat Uudellamaalla 3–6 kuukautta työttömänä olleille parhaaksi näkemiään ohjaus-, valmennus-, ja sparrauspalveluita, joiden tavoite on työllistää työtön työnhakija."
Lue lisää...

 

Maaliskuun huipputoimittaja Spring House auttaa työllistymään

"Innovatiivisen tästä TE-toimistojen hankinnasta tekee se, että me palveluntuottajat saamme palkkion onnistumisista eli siitä, että ihminen työllistyy. Lisäksi hankinnassa ei ole määritelty sitä tapaa, jolla me palvelua tuotamme."
Lue lisää...

 

Helmikuun huippuostaja: Espoon kaupungin Jussi Lehtinen

Espoon kaupunki halusi parantaa julkisten tilojen viihtyvyyttä ja turvallisuutta valaistuksen avulla. Energiatehokkaan vaihtoehdon läpiviennissä olennaisessa osassa on ollut EU-rahoitteinen Enigma-hanke ja mukana projektissa on viisi eurooppalaista kaupunkia.
Lue lisää...

 

Joulukuun huippuostaja: Rakennusalan uudistaja Firan Jussi Aho

Julkisella sektorilla on mitä olennaisin rooli rakennusalan uusiutumisessa. Onhan julkinen sektori yksi merkittävimmistä rakennusalan asiakkaista lähes seitsemän miljardin vuosittaisilla suorilla hankinnoillaan.
Lue lisää...

 

Marraskuun huippuostaja: Vantaan kaupungin Marita Tamminen

Vantaan kaupungin energiatehokkuuasiantuntija Marita Tamminen lähti etsimään uudenlaista toimintamallia suuren julkisen rakennushankkeen rahoitukseen. Taustana hankinnalle oli työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehty energiatehokkuussopimus. ESCO-malli vaikutti toimivalta tällaisessa projektissa.
Lue lisää...

 

Lokakuun huippuostaja: Oulun kaupungin Jaana Kokko

Teknologioiden avulla voidaan sujuvoittaa kotihoidon työtä. Näin tehtiin Oulussa, joka helpottaa kiertävän kotihoidon henkilökunnan työtä hankkimalla hoidon piirissä oleville senioreille mobiiliovenavauspalvelun.
Lue lisää...

 

Lokakuun huipputoimittaja: Anvia Securi avaa ovet mobiilisti ja turvallisesti

Ikäihmisen kotona asumista tukevat lukuisat palvelut. Yksi asia saattaa kuitenkin jopa estää ikäihmisen ja palvelujen kohtaamisen tai ainakin viivästyttää sitä. Se on lukittu ovi.
Lue lisää...

 

Syyskuun huippuostaja: Liikenneviraston Mauri Mäkiaho

Tampereella on käynnissä Rantatunneli-hanke, jossa valtatielle rakennetaan 2,3 kilometrin mittainen tunneli. Mauri Mäkiaho kertoo, mistä paljon yhteensovittamista sisältävässä maantietunnelin hankinnassa on kyse.
Lue lisää...

 

Elokuun huippuostaja: Kuopion kaupungin Pekka Savolainen

Kuopiossa ikäihmisille halutaan tarjota palvelut lähietäisyydellä kodista. Tavoitteena on se, että seniorit voivat elää aktiivisesti ja asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
Lue lisää...

 

Heinäkuun huippuostaja: Innokampus-hankkeen Tero Reunanen

Turun ammattikorkeakoulun Innokampus-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen hyödyntäminen uudessa Kupittaan kampusrakennuksessa.
Lue lisää...

 

Heinäkuun huipputoimittaja: Dimenteq selkeyttää ja paikantaa tiedon

Dimenteq kehittää tietojärjestelmiä ja palveluita, joissa hyödynnetään paikkatietoja. Viimeisimpänä yritys on kehittänyt yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa tulvavaroitusjärjestelmää, joka kertoo vaikkapa kesälomailijalle kansantajuisesti, jos tulva uhkaa omaa rantamökkiä.
Lue lisää...

 

Kesäkuun huippuostaja: työ- ja elinkeinoministeriön Kirsti Vilén

Hankinnat ovat strategisia toimenpiteitä, jotka kannattaa suunnitella riittävän kunnianhimoisesti ja pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kuntien budjetista noin puolet menee julkisiin hankintoihin, joten kyseessä on merkittävä asia.
Lue lisää...

 

Kesäkuun huipputoimittaja: PiggyBaggy joukkoistaa julkiset tavarankuljetukset

PiggyBaggy-kyytipalvelu on uusi tapa hoitaa tavarankuljetukset aikaa, rahaa ja luontoa säästäen. Lähettäjä ilmoittaa palvelun verkkosivuilla toimituksensa ja sen määränpään. PiggyBaggy yhdistää lähettäjän ja toivotulla reitillä liikennöivän kuljettajan.
Lue lisää...

 

Toukokuu: Säteilyturvakeskuksen Matti Tarvainen

Lukuisat yritykset yhdistävät voimansa, kun ne pääsevät luomaan ihan uudenlaista teknologiaa vuoropuhelussa meidän kanssa. Luomme kirjaimellisesti uutta.
Lue lisää...

 

Huhtikuun huippuostaja: Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen tilaaja Jari Toivo

Järvenpäässä suunnitellaan täyttä häkää entistä ehompaa sosiaali- ja terveyskeskusta, joka tuottaa terveyshyötyjä ja huomioi henkilöstön ja asiakkaiden näkemykset sekä tarpeet jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Projektin yhtenä tavoitteena on kehittää julkisiin rakennushankintoihin uusi kansallisesti hyödynnettävä malli.
Lue lisää...

 

Maaliskuun huippuostaja: Haukiputaan Marjukka Manninen

Viime vuosikymmenen vaihteessa kasvava Haukiputaan kunta oli kahden seinän välissä: koulujen ja päiväkotien kunto oli ollut jo vuosikausia luvattoman heikko ja esimerkiksi päiväkotilapset oli hajautettu pienissä ryhmissä väistötiloihin ympäri kunnan. Varaa massiivisiin investointeihin ei ollut.
Lue lisää...

 

Helmikuun huippuostaja: Jyväskylän kaupungin Marjo Laine

Tulevaisuutta aktiivisesti rakentava kaupunki haluaa, että sen asukkaat viihtyvät. Kaikenikäisille kaupunkilaisille halutaan tarjota arkea sujuvoittavia palveluita sekä yksityisen että julkisen sektorin toimesta. Helmikuun Huippuostajaksi valittu Laine avasi sitä, minkälaisesta uudenlaisesta hankinnasta Kankaan alueen ikäihmisten palveluasumisessa on kyse.
Lue lisää...

 

Tammikuun huippuostaja (2014): Tampereen kaupungin Kari Hakari

Suomessa on pian 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Tampereella heitä on 37 670. Heistä huolehtiminen on yksi kuntien suurimpia tehtäviä.
Lue lisää...

 

Joulukuun huippuostaja: Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila

Ensin rakennettiin maailman suurin hirsinen päiväkoti. Nyt vuorossa on maailman suurin hirsinen koulukeskus. Pudasjärven kaupunki on ottanut käyttöön järeät aseet taistelussa sisäilmaongelmia ja julkisten rakennustensa verrattain lyhyttä käyttöikää vastaan. Jatkuvan saneerauksen sijaan rakennetaan uudet rakennukset hirrestä, jota ei ole totuttu käyttämään suurten julkisten rakennusten rakennusmateriaalina.
Lue lisää...

 

Marraskuun huippuostaja: HS-Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen

Maankuoremme alla tikittää aikapommi: vesihuoltoverkostomme rappeutuu. Jotain on tehtävä. Vesihuoltoverkosto kun on infrastruktuuri, joka vaikuttaa ihan jokaisen meidän elämään. Kantahämäläisen HS-Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen kumppaneineen on tarttunut tuumasta toimeen. Ratkaisua haetaan uudenlaisesta hankinnasta, jossa lähtökohtana on tarve laajasti ymmärrettynä, ei siis tarkkaan määritelty tuote tai palvelu.
Lue lisää...