Huippuostajat

EU-rahoitus

Julkiset hankintayksiköt vahvasti mukaan H2020-hakuihin!

EU-rahoitusta innovatiivisiin hankintoihin – 130 miljoonan euron haku auki

Euroopan unioni rahoittaa vuosina 2016-2017 innovatiivisten julkisten hankintojen kehityshankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Lähiaikoina avautuviin tai hiljattain jo avautuneisiin hakuihin sisältyy terveydenhuoltoon, energiaan, tieto- ja viestintäteknologiaan, liikenteeseen, turvallisuuteen, ilmastoon, avaruuteen ja tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia. Rahoitusta myönnetään kolmen tyyppisiin hankkeisiin: esikaupallisiin hankintoihin (PCP), innovatiivisten ratkaisujen hankintaan (PPI) sekä koordinaatio- ja tukitoimenpiteisiin (CSA). Esikaupallisiin hankintoihin ja innovatiivisiin ratkaisuihin kohdennettua rahoitusta on lisätty merkittävästi edelliseen hakuun verrattuna.

Hankkeissa tulee olla vähintään kolme julkista hankintaorganisaatiota edustaen eri jäsenmaita. Tavoitteena on, että osallistujat muodostavat eurooppalaisen ostajaryhmittymän, jotka toteuttavat uuden tuotteen tai palvelun hankintaan tähtäävän yhteisen valmisteluprosessin, toteuttavat innovatiivisen ratkaisun yhteishankinnan tai muodostavat eurooppalaisen hankintaverkoston.

Lisätietoja EU:n innovatiiviset hankinnat -rahoituksesta komission verkkosivuilla

Huippuostajat-ohjelma järjestää kansallisia, teemakohtaisia verkostoitumistilasuuksia tarpeen mukaan. Olethan yhteydessä ohjelmapäällikkö Markku Heimburgeriin tai ohjelma-aktivaattoriin verkostoitumisideoista ja -aloitteista.

Listan tärkeimmistä Horisontti 2020-verkostoitumistapahtumista sekä muuta ajankohtaista löydät EUTIn verkkosivuilta ja EUTIn asiantuntijoilta.

Yhteystiedot:

  • EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikkö EUTI
  • Sini Uuttu, NCP,  sini.uuttu(at)tekes.fi, 050 5577934
  • Markku Heimbürger, Huippuostajat-ohjelmapäällikkö, markku.heimburger(at)tekes.fi, 050 5577977
  • Mia Toivanen, Huippuostajat-ohjelman aktivaattori, Owal Group Oy, mia(at)owalgroup.com, 040 5667536

 

Ajankohtaiset hakuajat

Esikaupalliset hankinnat (PCP)

System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification

ICT-27-2017, haku avataan 8.12.2015, haku päättyy 25.4.2017.
PK-yritysten aktivoiminen uuden robottiteknologian kehittämisessä.

Broadband communication systems

SEC-04-DRS-2017, haku avataan 1.3.2017, haku päättyy 24.8.2017.
Julkisten turvallisuudesta vastaavien tahojen (esim. poliisi, ensihoito)  käyttämien laajakaista- ja radioverkkojen EU-tason yhteensopivuuden kehittäminen.

Toolkits integrating tools and techniques for forensic laboratories

SEC-09-FCT-2017, haku avataan 1.3.2017, haku päättyy 24.8.2017.
Rikosoikeudellisen tutkinnan teknologian ja toimintatapojen harmonisointi monikansallisen tiedonvaihdon ja yhteistyön helpottamiseksi.

Next generation of information systems to support EU external policies

SEC-13–BES–2017, haku avataan 1.3.2017, haku päättyy 24.8.2017.
Uuden sukupolven informaatiojärjestelmien ja –alustojen kehittäminen yhteisen EU:n turvallisuuspolitiikan ja rajavalvonnan tukemiseksi ja yhteisten prosessien, toimintatapojen, informaatiojärjestelmien ja työkalujen luomiseksi.

Innovatiivisten ratkaisujen hankinta (PPI)

Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency

EE-19-2017, haku avataan 19.1.2017, haku päättyy 7.6.2017.
Uusien nykyisiä ratkaisuja energiatehokkaampien tuotteiden, prosessien ja palvelujen laajoille markkinoille saattaminen. Keskeistä on suurien julkisten hankintaorganisaatioiden osallistaminen.

Koordinaatio- ja tukitoimenpiteet (CSA)

Situational awareness systems to support civil protection preparation and operational decision making

SEC-02-DRS-2016, haku alkaa 15.3.2016, haku päättyy 25.8.2016.
Uusien teknologioiden hyödyntäminen tilannetietoisuuden parantamiseksi kriisitilanteissa.  Uusien teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen kriisitilanteiden ehkäisemiseksi ja kriisijohtamisen tueksi.

Innovation procurement networks

ICT-33-2017, haku alkaa 8.12.2016, haku päättyy 25.4.2017.
Euroopanlaajuisten hankintaverkostojen luominen yhteisten hankintastrategioiden ja tiekarttojen luomiseksi sekä euroopanlaajuisen kansallisten osaamiskeskittymien luominen ja olemassa olevien keskittymien kehittäminen käyttäjälähtöisten innovaatioiden edistämiseksi.