Huippuostajat

Seminaariaineistot

Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa -seminaari 27.9.2016

Seminaarin esitysdiat ja videot ovat katsottavissa Martti Ahtisaari Instituutin sivuilla. Videoiden salasana on briif. Linkki esityksiin

Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä Helsinki 3.12.2015

Huippuostajat ja Sote -ohjelmat Helsingissä 25.11.2014

Sote-, Huippuostajat- ja INKA-ohjelmat Oulussa 30.9.2014

Tekesin Huippuostajat ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmien kiertue Lappeenrannassa 6.5.2014

Tekesin Huippuostajat ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmien kiertue Tampereella 16.4.2014

Ohjelman avausseminaari 28.8.2013

Tekesin työpaja edelläkävijämarkkinaohjelman valmisteluun 4.12.2012

Ennakointi muutosten ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, Leila-Mari Ryynänen ja Virpi Vaittinen, Finpro
Käyttäjälähtöisyys innovaatioiden synnyttämisessä, Katja Koskelainen, Aalto-yliopisto 
Edelläkävijämarkkinat-ohjelman valmistelu, Sampsa Nissinen, Tekes 
Hankinnat innovaatioiden synnyttämisen tukena, Mia Toivonen, Ramboll

Esikaupallisten hankintojen aamukahvit 14.3.2012

Fiksumpia hankintoja turvallisuusalalla 1.2.2012

Case: Tupaturva – Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin

Case: Turvallisuusviranomaiset – Esimerkkejä tarpeista ja innovaatioista

Fiksumpia hankintoja energia- ja vesialalla 7.12.2011

Fiksumpia hankintoja kiinteistö-, rakentamis- ja infra-alalla 2.11.2011

Tilaisuuden tavoitteena oli edistää uudenlaisia hankintoja, joissa julkisen sektorin käyttöön saadaan entistä parempia ratkaisuja ja joiden avulla myös yritykset pääsevät tarjoamaan parastaan.

Esittelyaineistot ja julkaisut

Selvitys innovatiivisten julkisten hankintojen hankkeista 10/2016

Ohjelman esittely 2/2013 

Innovatiiviset julkiset hankinnat: miten kurotaan umpeen puolet Suomen kestävyysvajeesta? Tekesin asiantuntija Jussi Kajalan kirjoitus Kalevi Sorsa -säätiön sarjassa 9/2015

Innovatiivisten julkisten hankintojen haasteita ja kehitysehdotuksia, haastatteluraportti 2014

Huippuostajan työkirja – Miten tulla huippuostajaksi? Se vaatii organisaatioilta johtamista, kulttuurinmuutosta ja uudenlaista osaamista.Ohjelman opas 12/2013.

Muiden tekemiä julkaisuja

Uudistettu Design-to-Cost-ajattelu projektimaiseen valmistukseen, artikkeli Tuotannonohjausyhdistyksen Stoori-lehdessä (6/2016)

Culminatum: Innovatiiviset julkiset hankinnat, käytännön kokeiluja hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan sektoreilta (6/2014)

Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation (6/2014)

Espoo: Palvelumuotoilun johtamisen käsikirja ja päätösseminaarin aineistot  (6/2014)
Käsikirja syntyi Espoon kaupungin projektissa, jossa etsittiin hyviä palvelumuotoilun käytäntöjä vammaisten asumispalveluiden hankinnan suunnitteluun, kilpailutusprosessiin ja sopimuksen aikaiseen toimintaan.

Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat, infra-ala 3/2014

Innovatiiviset ja kestävät rakennushankinnat, SCI-verkoston julkaisema opas 1/2013