Fiksu kaupunki

Fiksu energia -ideakilpailu haastaa kaupungit, energiayhtiöt, kiinteistöjen omistajat sekä palvelu- ja teknologiatoimittajat kehittämään fiksuja energiajärjestelmiä.

Kilpailu päättyi keväällä 2014, tiedote ->

 

Kuva 1, fiksu energia -konsepti

Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmassa halutaan tuoda myönteisiä muutoksia ihmisten asuin- ja työympäristöihin sekä yrityksille mahdollisuuksia saada uusia tuotteita ja palveluja markkinoille. Kaupungit ovat avainasemassa ohjelmassa esimerkiksi  energiavalintojen kautta.  Fiksu energia -kilpailulla haetaan eri puolilta Suomea pilotteja, joiden avulla haetaan markkinakokemuksia ja testataan uusia älykkään energian käytön ja tuotannon ratkaisuja. Pilottien avulla halutaan nopeutta uusien ratkaisujen markkinoille pääsyä ja madaltaa käyttöönoton riskejä.

Ideakilpailun kohde

Fiksu energia -ideakilpailu haastaa eri toimijat kehittämään yhdessä fiksuja energiajärjestelmiä. Haetuissa integroiduissa ja hajautetuissa ratkaisuissa energiaa tarkastellaan esimerkiksi osana rakennettua ympäristöä, liikennejärjestelmää tai jätehuoltoa. Kilpailuun osallistuva ratkaisu voi olla joko ideavaiheessa tai lähellä toteutusta, ja se voi kohdistua myös uuteen palvelu- tai liiketoimintamalliin. Kilpailulla halutaan kannustaa tulevissa investoinneissa uusien ratkaisujen käyttöönottoon sekä käyttäjäkeskeisiin ratkaisuihin. Kilpailun yksi tavoite on saada toteutuksesta kansainvälisestikin kiinnostava Fiksun energian osaamisen kansallinen referenssi.

Ehdotettu konsepti voi koostua mm. seuraavista järjestelmäratkaisuista:

 • nollaenergiarakennusten ratkaisut (asuin-, julkiset ja liikerakennukset) sekä käyttäjälähtöiset energiatehokkuuden ratkaisut
 • matala-/ nollaenergia-alueen kauko- / aluelämpöratkaisut, pienenergian tuotannon ratkaisut
 • smart grid sähköverkko, miten esim. tuntimittarointia voidaan hyödyntää kulutuspiikkien tasauksessa (kysyntäjousto) ja palvelutarjonnassa kuluttajille
 • paikallinen energiantuotanto ja varastointi (lämpö, kylmä ja sähkö), jätteistä energiaa, biopolttoaineet
 • energiatehokkuutta ja paikallista energiantuotantoa tukevat ICT ratkaisut ja palvelut sekä käyttöteknologiat
 • liikenteen energiaratkaisut, kuten sähkö- ja kaasuautot,
 • vetytalous, polttokennot

Kuvassa 1. esitetään esimerkkimalli Fiksu energia -konseptista, johon toivotaan ehdotuksia käytännön toteutukseen vietävistä ratkaisuista. Kilpailuehdotuksina emme odota täydellisiä hankesuunnitelmia vaan konseptitason näkemyksiä teknologia- ja palveluratkaisuista sekä toteuttajaverkostosta, minkä perusteella ideaa ja konseptia voidaan lähteä jatkokehittämään.

Arviointikriteerit

 • tavoitetila on haasteellinen ja konseptilla on uutuusarvoa eli mahdollisimman monta kuvassa 1. esitettyä osakokonaisuutta on ratkaisumallissa mukana,
 • toteutukseen on sitoutuneet toimijat, jotka pystyvät toteuttamaan esitetyn konseptin
 • konseptin joustavuus, eli kuinka uusia osaratkaisuja voidaan integroida mukaan
 • toimijoiden tavoitteellisuus ja kansainvälistyminen, ts. kuinka uskottavasti se kehitysalustana mahdollistaen uuden kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen.

Idean esittäminen kilpailuun

Fiksu energia -konseptin kuvauksen voi esittää vapaamuotoisesti esimerkiksi kaavioina, animaatioina, tekstinä tai videoklippeinä siten että konsepti ja arviointikriteerit on aineistosta helposti tunnistettavissa.

Organisaatioiden sitoutuminen kilpailuehdotukseen varmistetaan palkittavien ehdotusten osalta.

Kilpailuehdotukset lähetetään Tekesiin 31.3.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen virpi.mikkonen(at)tekes.fi. Otsikoi viesti ”Fiksu energia ideakilpailu”.

Tuomaristo

 • TEM, Timo Ritonummi
 • Energiateollisuus, Jukka Leskelä
 • EK, Kai Mykkänen
 • RAKLI, Mikko Nousiainen
 • Kiinteistöliitto, Harri Hiltunen
 • Kuntaliitto, Kalevi Luoma
 • Tekes, Teija Lahti-Nuutila/Reijo Kangas

Palkitseminen ja hyödyt

Kilpailun tuomaristo valitsee  kehityskelpoisimmat ehdotukset.  Tekes tarjoaa voittajaehdotukselle ilmaista sparrausapua ja / tai mahdollisesti rahoitusta varsinaisen hankkeen jatkovalmisteluun. Kehitettävää toimintamallia tai ratkaisua voidaan testata myös käytännössä. Rahoitussumma ja Tekesin rahoitusosuus määräytyy hankkeen laajuuden ja osallistuvien organisaatioiden luonteen perusteella. Investoinnin toteutukseen on mahdollista hakea myös TEM:n harkinnanvaraista investointitukea.

Kilpailu tarjoaa parhaiden ideoiden esittäjille positiivista näkyvyyttä, sillä kilpailun tuloksista viestitään laajasti monissa medioissa.

comments powered by Disqus