Fiiliksestä fyrkkaa

Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman palvelut

  • Yritysten sparraus kehityshankkeisiin, ota yhteyttä
  • Työpajat, seminaarit, webinaarit, valmennukset (seuraa ohjelman uutiskirjeitä)
  • Selvitykset & aihepiiriin liittyvän osaamisen kasvattaminen
  • Aihepiiriin liittyvän tiedon tuottaminen ja jakaminen
  • Rahoitusta yritysten tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa kasvua ja uudistumista haetaan aineettomista sisällöistä (jatkuva haku)
  • Rahoitusta yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille aiheen tutkimushankkeisiin (hauista ilmoitetaan erikseen)

Ohjelman asiakkaat ovat kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat pk-yritykset sekä isot edelläkävijäyritykset elinkeinoelämän eri aloilla.

Yhteisenä piirteenä ohjelman asiakasyrityksille on kilpailuedun hakeminen asiakkaalle arvoa luovista aineettomista sisällöistä. Yrityksille ominaista on esimerkiksi tieto- ja osaamisintensiivisyys, teknologian näkeminen mahdollistajana liiketoiminnassa, yrityksen strategian muutos asiakaslähtöiseksi, kilpailuedun pohjautuminen asiakaskokemukseen sekä vastuullisen toiminnan merkitys liiketoiminnassa.

Ohjelmassa rakennetaan aineettomalle arvonluonnille monitieteistä osaamispohjaa, ja siksi ohjelman asiakkaita ovat myös eri tieteenalojen tutkijat. Ohjelma synnyttää uutta, monitieteistä tutkimusta verkottamalla perinteisten tuotantolähtöisten tutkimusalojen ja ihmis- ja käyttäjäkeskeisten tutkimusalojen tutkijoita.