Fiiliksestä fyrkkaa

Esittelyaineistot

Fiiliksestä fyrkkaa -esittelyaineisto (pdf)

Fiiliksestä fyrkkaa -esite (pdf)

Tutustu tunteen ja bisneksen yhdistelmään sekä Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan alla olevien videoiden avulla:

Yellow Film & TV:n Milla Bruneau: Voiko pieneltä kielialueelta ponnistaa maailmalle?

Fiiliksestä fyrkkaa: ”Yrityksen erottautumistekijä on se, mitä arvoa ja tunnetta yritys tuotteineen sekä palveluineen edustaa.”

Pirjo Suhonen: ”Ivana Helsingin vaatteet ovat vain työkalu siihen, että ihmisillä olisi onnellinen olo.”

Tiina Zilliacus: ”Gajatri Studios tekee pelejä, ja siksi me olemme ilon tuotteistusbisneksessä.”

Julkaisuja

Henkilöstön ja asiakkaiden brändikokemus uudistumisen voimavarana, VTT 2017 (pdf)

Japan's renewal and future agenda by 2020, Future Watch Report 2017 (pdf)

Mitä jokaisen yrityksen on tiedettävä IPR-oikeuksista, Suomen Tekstilli ja Muoti ry 2017 (pdf)

Uudistajat – Polkuja pk-yritysten ja startupien yhteistyöhön, Tekes ja EK 2016 (pdf)

Rohkeutta, näkemystä, kasvua: Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. TEM opas 10/2016 (pdf)

Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta? Raportti 4/2016

Aineeton arvonluonti – talouden uusi menestystekijä. TEM opas 22/2015 (pdf)

Askelmerkkejä joukkorahoitukseen -opas 11/2015

eCommerce Growth, Finpron tutkimusraportti (10/2015)

Luovien alojen ammattilaisen opas Los Angelesiin 6/2015 (pdf)

The New Wave of Value Creation 11/2014 (pdf)

Arvonluonnin uusi aalto 309/2014  Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten arvonluonnin murrosta kohti runsaan ja jaetun arvon bisnestä.

Aineeton pääoma ja sen johtamismenetelmät, Policy Brief 8/2013 (pdf)
Mistä eri osatekijöistä aineeton pääoma koostuu yritystasolla? Miten aineetonta pääomaa johdetaan suomalaisissa yrityksissä, minkälaisia haasteita tähän liittyy myös innovaatioympäristössä laajemmin?

Aineeton pääoma talouden ajurina, Policy Brief 7/2013 (pdf)
Miten aineeton pääoma voi mitata? Mitkä aineettomat ajurit vaikuttavat talouteen Pohjoismaissa, mitkä ovat kansallisen aineettoman pääoman vaikutus taloudelliseen kasvuun?

Sitra ja ProAgria: Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun, 2012

Turunen, Annamari ja Lamminpää, Suvi: Luovat alat ja IPR Lapissa 2011. Selvitys Lapin luovan toimialan yritysten aineettomaan varaallisuuteen liittyvistä valmiuksista. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto / Oikeustieteiden tiedekunta / Varallisuusoikeuden instituutti (ICLU) 2011. 

Vanhempaa aineistoa

Tekes rahoittaa palveluliiketoiminnan kehittämistä

Palveluliiketoiminnan kehittäminen antaa monille kypsille toimialoille ja pitkään toimineille yrityksille tilaisuuden uudistua. Se voi myös auttaa löytämään uusia asiakaskuntia ja kehittämään uusia tuotesegmenttejä.

Tekesin koordinoima ja EU:n rahoittama EPISIS-hanke käsitteli palveluinnovaatioiden kehittämistä.

Seminaariaineistot

Tunnedata - totta vai tarua, 23.3.2017

 Digitalisoituva elämä – ikääntyvät kuluttajat ja palveluiden murros, 20.3.2017

Myötäintoa johtamiseen 9.9. 2016

Aamiaisseminaari brändilisensoinnista ja IPR-bisneksestä 23.5.2016

Menestys liiketoiminnassa vaatii tunnetta  8.4.2016

Tampereen Konepaja-messut 16.3.2016, Perinteiden pohjalta kohti uutta digitaalista arvoa 

Linkkejä

Future Watch -raportteja kuluttajamarkkinoiden trendeistä eri puolilla maailmaa

Mediakonseptien uudistamisen käsikirja (Aalto-yliopisto)

Muotimarkkinat Aasiassa (Finpro)

eCommerce Growth -kasvuohjelma (Finpro)

European Design Innovation Platform (EDIP)