Arktiset meret

Euroopan unioni rahoittaa meriteollisuutta kiinnostavia tutkimus- ja innovaatiohankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta (H2020). Osallistuminen H2020-hakuihin on yksi tärkeä väylä kansainväliseen liiketoimintaan ja verkostoitumiseen.

Arktiset meret ja EU-rahoitus

Hanketyyppejä ovat useiden toimijoiden yhteistyöhankkeet (Research and Innovation Action ja Innovation Action) ja yksittäisen pk-yrityksen hankkeet (rahoitusta innovaatioiden kaupallistamiseen). Hankkeisiin voi sisällyttää myös pilotointia ja demonstrointia.
Jo mukanaolo hakemusvaiheessa luo yhteyksiä uusiin kumppaneihin ja sitä kautta uusia markkinoita yrityksen palveluille ja tuotteille.

Kuinka Horisonttiin haetaan ja mistä saan apua?

Tekesissä toimivan kansallisen Horisontti 2020 yhteystoimisto EUTIn verkkosivuilta ja asiantuntijoilta saa tarkempaa tietoa osallistumisesta ja hankevalmisteluista. Kansalliset yhteyshenkilöt (National Contact Point, NCP) neuvovat ja auttavat osallistujia oman Horisontti-vastuualueensa hakemusten kysymyksissä ja tarvittaessa kommentoivat hakemuksia. Ota yhteyttä jo ideavaiheessa, autamme mielellämme!

Tiesithän myös, että laajojen H2020-hankkeiden valmisteluun on mahdollista saada Tekesin rahoitusta?

Listan tärkeimmistä H2020-verkostoitumistapahtumista sekä muuta ajankohtaista löydät EUTIn verkkosivuilta.

Entäpä mitä aiheita rahoitetaan 2016-2017?

Parhaisiin yhteistyöverkostoihin voi hakeutua jo nyt. Vuosien 2016–2017 hakusisältöjen (työohjelma) luonnostelu on parhaillaan käynnissä ja hakujen odotetaan avautuvan syyskuussa 2015. NCP Elina Holmberg auttaa löytämään oikean haun, neuvoo hakemuksen valmistelussa ja kommentoi myös hakemusta tarvittaessa.

Lisätietoja

Elina Holmberg
Tekes, puh. 029 50 55606
elina.holmberg (at) tekes.fi

Horisontti 2020 -ohjelman yhteyshenkilöt esittelevät 2016–2017 hakujen painopisteitä

Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet


Älykäs ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
  

Pk-instrumentti, rahoitusta pk-yrityksille