Älykäs energia

Älykäs energia ohjelma 2017-2021

Kansallisella Team Finland -ohjelmalla kasvatetaan Suomen roolia älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijänä ja testialustojen tarjoajana. Ohjelma rahoittaa 100 miljoonalla eurolla älykkäiden energiaratkaisujen kehitystyötä Suomessa seuraavien viiden vuoden aikana.  Ohjelma on osa Puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuutta.

Ohjelman tavoitteet

 • Kehittää älykkään energian ekostysteemejä ja testialustoja
 • Tukea yritysten vientiin tähtääviä innovaatioita ja verkostoja
 • Vaikuttaa vahvan osaamispohjan syntymiseen ja kehittymiseen
 • Vaikuttaa uusien yritysten syntymiseen ja kasvuun
 • Haastaa energia-alaa hyödyntämään digitalisaatiota, IoT:ta, keinoälyä, Internet of Energy:ä
 • Saada käyttöön uusia liiketoimintakonsepteja energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, energiavarastojen, älykkäiden verkkojen ja –ohjauksen integrointiin sekä kuluttajalähtöiseen liiketoimintaan

Ohjelma tarjoaa

 • Rahoitusta niin ekosysteemihankkeisiin kuin yksittäisten yritysten älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen voi hakea jatkuvasti Tekesin normaalin hakuprosessin kautta. Ohjelmassa avataan mahdollisesti myöhemmin myös omia rahoitushakuja.
 • Uusia liiketoiminnan ekosysteemejä ja testialustoja. Ohjelmatoiminnan kautta luodaan verkostoja sekä ekosysteemejä ja testialustoja, joiden kautta kiihdytetään suomalaisten yritysten kilpailukykyä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla sekä houkutellaan investointeja Suomeen.
 • Kansainvälistymispalveluja älykkäitä energiaratkaisuja tarjoaville yrityksille. Finpron energia -kasvuohjelman kärkiteemoja ovat bioenergia ja jätteestä energiaa sekä älykkäät verkot ja älykkäät rakennukset. Kasvuohjelman palvelut ovat älyratkaisuja kehittävien yritysten käytettävissä. Lue lisää palveluista ja ilmoittaudu mukaan ohjelmaan.
 • Näkyvyyttä aihepiirille ja ohjelman yrityksille.
Miksi Älykäs energia ohjelma?

 • Energia-ala on suuressa murroksessa, johon vaikuttavat puhtaan, sääriippuvan energiantuotannon kasvu, energian varastoinnin kehittyminen, IoT ja digitalisaatio, systeemiajattelu ja uudet liiketoimintamallit
 • Globaalit investoinnit puhtaaseen energiaan ylsivät ennätyslukuihin vuonna 2015, jolloin ne olivat yhteensä 329 miljardia dollaria ja kasvu jatkuu lähes 10 prosentin vuosivauhdilla. Investoinnit ylittävät 1200 miljardia dollaria vuonna 2030.
 • Analyytikot ennustavat globaalien älykkään energian markkinoiden kasvavan jopa 15 % (CAGR) vuodessa liikevaihtoon perustuen vuosien 2016-2020 aikana.
 • Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020. Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli jo 45 % sähkönkulutuksesta.  
 • Suomi tavoittelee hiilineutraalia energiantuotantoa, uusiutuvien osuuden nostamista yli 50 % ja sähköautojen lisäämistä 250.000 ajoneuvoon vuoteen 2030 mennessä.
 • Uusiutuvalla energiateknologialla, älykkäillä verkoilla, tehoelektroniikalla ja automaatio-osaamisella on merkittävä osuus Suomen viennistä ja sen osuus on kasvanut myös viime vuosien laman aikana.
 • Suomi on sitoutunut kansainväliseen Mission Innovation (MI) aloitteeseen, missä tavoitteena on lisätä puhtaan energian innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaksinkertaistamalla jäsenmaiden innovaatiorahoitus vuoteen 2020 mennessä
Testialustat ja ekosysteemit Älykäs energia ohjelmassa

Älykäs energia ohjelmassa kehitetään testialustoja ja innovaatioekosysteemejä, joiden kautta kiihdytetään suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja osaamisen vientiä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla sekä houkutellaan investointeja Suomeen. Ekosysteemien myötä myös pk-yrityksille avautuu mahdollisuuksia päästä isoja investointeja vaativille energiamarkkinoille.

Uuden liiketoiminnan ja uusien ratkaisujen kehittäminen vaatii kokeilumahdollisuuksia. Testialustat tarjoavat mahdollisuuden kokeiluun ja pilotointiin sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseen ohjelman fokusalueilla. Näitä ovat älykkäät verkot, uusiutuva energia, energiatehokkuus, kestävät ja älykkäät energiaratkaisut ja -järjestelmät, niihin liittyvät tuotteet ja palvelut sekä resurssiviisaat ja käyttäjien tarpeista lähtevät ratkaisut.

Yksittäisen teknologian kehittämisen sijaan halutaan kehittää ekosysteemejä ja teknologian integrointia älykkääseen järjestelmään.  Tavoitteena on synnyttää Suomeen useita kansainvälisesti houkuttelevia testialustoja, jotka myös tuovat investointeja Suomeen. Ohjelmassa on jo käynnistetty seuraavat testialustat:

 • Otaniemi
 • Ahvenanmaa
 • HEILA hajautettujen energiajärjestelmien virtuaalinen kehitysalusta

Uusia testialustoja tullaan käynnistämään ohjelman aikana lisää tarpeen mukaan.

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Juuri nyt

Tapahtumat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}