LACI-kiihdyttämöohjelma 16.-20.1.2017

Suomalaisia digi-cleantech-yrityksiä sparrattiin kasvuun Los Angelesissa

Tammikuussa 10 suomalaista digitaalisia cleantech-ratkaisuja tarjoavaa yritystä matkasi Los Angelesiin LACI-kiihdyttämöön kehittämään konseptiaan ja tapaamaan potentiaalisia sijoittajia ja yhteistyökumppaneita.

"Jos halutaan saada aikaan kasvua, myös innovaatioyhteistyön tulee olla globaalia. Pitää tuntea globaali bisnesympäristö ja kansainväliset sijoittajat. LACI-kiihdyttämössä on kyse korkeatasoisesta ja haastavasta työpajaohjelmasta. Innovaatioiden ja kasvun synnyttämiseksi on tärkeää, että suomalaiset yritykset tarttuvat tällaisiin tilaisuuksiin", sanoo matkaa organisoinut Tekesin ohjelmapäällikkö Jyri Arponen.

Koulutuksen ideana oli lisätä yritysten ymmärrystä oman alansa kansainvälisestä markkinasta, tarjota asiantuntemusta ja työkaluja oma bisnesidean kristallisoimiseen, jotta se vastaa kansainvälisten asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita. Sparraukset markkinoinnin ammattilaisilta ja sijoittajilta kuuluivat koulutuksen ohjelmaan.

Los Angelesin LACI-kiihdyttämön vetäjänä toimii Kevin Randolph, jolla on yli 40 vuoden kokemus yritysten perustamisesta ja tuotekehityksestä konseptivaiheesta lopullisen tuotteeseen.  Hän on kerännyt satoja miljoonia dollareita pääomaa ja luonut tuhansia työpaikkoja kansainvälisellä tasolla. Kevin Randolph on toiminut johtajana, neuvonantajana, mentorina ja valmentajana useilla cleantech ja digitoimialoilla. Lue lisää  

Tekesin CleanWeb-ohjelma tarjosi suomalaisille yrityksille mahdollisuuden osallistua LACI-kiihdyttämöön. CleanWeb-ohjelma edistää ja tukee yritysten digitaalisten cleantech-ratkaisujen kehitystä tarjoamalla kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia ja erilaisia kiihdyttämöpalveluita.  

LACI:issa mukana olleet yritykset:

Altum Technologies
Citynomadi
CleanVisio
EkoRent
Heliostorage
Noisless Acoustics Oy
Residentia
Sofi Filtration
LaDiMo
Solved

Yritykset tekivät ennen lähtöään kypsyysarvion.  Ohjelmaan kuului konsepti- ja tuotekehitystyöpajojen lisäksi myös potentiaalisten kansainvälisten rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden tapaamisia.  

Yritysten kokemuksia LACI-kiihdyttämöstä 16.-20.1.2017

LACI-kollaasi

Lähtijöiden odotuksia

"Odotan paljon tulevalta viikolta LACI-kiihdyttämössä. Haluamme erityisesti kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksiamme cleantech-ympäristössä, sekä kehittää palveluamme ja tarjoomamme edelleen. Sparrauksen avulla voimme myös hioa strategiaamme uuteen uskoon." - Merja Taipaleenmäki, CEO, Citynomadi Oy

 "Lähden kiihdyttämöön avoimella mielellä. Odotan erityisesti uusia kontakteja paikallisten yritysten kanssa sekä heidän kanssaan käytäviä keskusteluja. Toivon myös saavani parempaa tietoa USA:n markkinoista ja käytännön haasteista." - Kai Saksela, CEO, Noisless Acoustics

 "Tavoitteenamme on luoda molemminpuolinen asiakassuhde LACI-kiihdyttämön kanssa, sillä näemme USA:n markkinat hyvin kiinnostavana. Siellä ollaan Suomea pidemmällä alustataloudessa ja meillä on sieltä paljon opittavaa." - Janne Hietaniemi, CEO, Solved - The Cleantech Company

Uutisia

Tunnelmia LACI:sta löytyy twitterissä hastagillä #cleanweb (ajalta 16.-20.1.2017)

Osallistujien arvioita kiihdyttämön annista

"Yrityksen sanoma kiteytyi."

"Sain kontakteja, joita voi hyödyntää myöhemmin."

"Opin että rahoituksen saaminen Jenkeistä on hankalaa, jollei mahdotonta, ilman paikallista toimistoa."

"Matkan aikana käydyt keskustelut korostivat ajatusta siitä, että vaikutelma on tärkein. Tarjoamamme arvo pitää pystyä esittämään kiteytetysti ja vakuuttavasti."

"Saimme apuja perusviestintään, hinnoitteluun, tavoitteisiin, sekä uskon/mahdollisuuden lähteä mukaan USA:n markkinoille."

"Kontaktit ovat poikineet lisää kontakteja, jotka mahdollisesti johtavat yhteistyöhön."

Paula Eskola