Smart&Green Growth

Clean Soil – pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus

Clean Soil -pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluhankerahoituksella tavoitellaan innovatiivisia vientiin tähtääviä kunnostusmenetelmiä sekä kokonaisratkaisuja, joita kehitetään kunnostettavilla alueilla.

Tällä vauhditetaan pilaantuneiden maa-alueiden teknologioiden ja kokonaisratkaisuiden kehitystä. Näillä uusilla Clean Soil -ratkaisuilla pyritään lisäämään kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja kilpailuetua sekä edistämään kestävien riskienhallintaratkaisujen käyttöönottoa.

Hanke kuuluu osana hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeisiin. Toimimme yhteistyössä ympäristöhallinnon eli ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Mitä tavoitellaan Clean Soil -hankkeissa?

Tekes painottaa rahoituksessaan yritysvetoisia yhteishankkeita, jotka tähtäävät konkreettisiin demonstraatiokohteisiin. Projektisuunnitelmassa onkin esitettävä tiekartta kohti kokeilukohteen demonstraatiota. Clean Soil -hankkeet toteutetaan yritysvetoisina.

Käytössä on Tekesin kaikki rahoituspalvelut avustuksesta lainarahoitukseen.

  • Avustusta yritysten tutkimusprojekteihin (esim. toteutettavuustutkimukset, joilla luodaan valmiuksia laajalle demonstraatiohankkeelle ja kansainvälistymiselle)
  • Vakuudetonta ja matalakorkoista lainaa yritysten pilotointi- ja demonstraatioprojektien toteuttamiseen
  • Innovatiiviset julkiset hankinnat edistämään uusien ratkaisujen testaamista (kunnat ja kuntien liikelaitokset)

Tavoitteena on, että muodostuvat liiketoiminnalliset verkostot täydentyvät ajan myötä, erityisesti pk-yritysten projekteilla.

Tekesin Clean Soil -rahoituksella toteutettavien projektien on päätyttävä viimeistään 31.12.2018. Yhteisprojekteja, pilotointia ja demonstrointia voidaan rahoittaa myös Tekesin muulla rahoituksella, joilla ei ole määräaikoja.

Millaisia hankkeita Clean Soil -rahoitukseen?

Esimerkkejä, joita liiketoiminnalliseen arvoverkkoon tähtäävä projekti voi sisältää:

  • Ongelman omistajan tarve
  • Uusia Clean Soil- ratkaisuja kehittävä suunnittelu ja konsultointi
  • Tutkimukset ja mittaukset sekä niiden tulosten käsittely (esim. monitorointi, kaukokartoitus ja mallintaminen)
  • Innovatiiviset riskienhallintamenelmät ja kokonaisratkaisut mm. in situ- ja on site- menetelmät
  • Uudet kansainväliseen kasvuun tähtäävät liiketoimintamallit (mm. uudet palvelumallit)
  • Ratkaisuja muilta toimialoilta mm. vesienkäsittely ja ympäristömittaus

Hae mukaan

Yritysvetoisia hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Hakemuksia voi lähettää Tekesin sähköiseen asiointipalveluun. Hakemuksen viitetietokenttään ”Clean Soil”.

Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä Tekesin asiantuntijoihin.

Hanke kuuluu osana hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeisiin. Toimimme yhteistyössä ympäristöhallinnon eli ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeet käsitellään luottamuksellisesti yhteistyössä Tekesin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hakija hyväksyy tietojen vaihdon ja hakemuksen käsittelyn Tekesin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä lähettäessään hakemuksen hakuun.

Yhteyshenkilöt

Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen(at)tekes.fi
p. 029 50 55695

Ilmari Absetz
ilmari.absetz(at)tekes.fi
p. 029 50 55837

Sparraustilaisuudet yhteishankkeille

Tekes ja Pirkanmaan ELY-keskus järjestävät keskustelumahdollisuuksia hanke-ehdotuksia suunnitteleville hankeryhmille ja yrityksille.

Erityisesti yritysvetoisia yhteishankkeita suunnittelevien kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lyhyt etukäteen lähetetty tiivistelmä projektista edistää keskustelun käymistä.

Ympäristöhallinnon (Ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus) rahoitusmahdollisuudet

 

Ympäristöhallinnolle on varattu 2 milj. euroa, jolla toteutetaan pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinnan ja kunnostuksen kokeiluhanke.Kokeiluhankkeen tavoitteena on kehittää kestävien kunnostusmenetelmien osaamista ja laajamittaista käyttöönottoa toteuttamalla kunnostushankkeita, joissa erilaisia teknologioita ja riskinhallintaratkaisuja voidaan testata ja siten saada referenssejä alalla toimiville yrityksille.

Kokeiluohjelman kohteet valitaan valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman kohteista eli kyseiset kohteet joka tapauksessa vaatisivat kiireellisiä toimenpiteitä. Kokeilukohteissa voidaan myös kehittää ja laajentaa suomalaista tutkimus- ja riskinarviointiosaamista. Kokeilukohteet rahoitetaan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän kautta ja niiden tulee täyttää valtion jätehuoltojärjestelmän asettamat vaatimukset.

Tekes ja ympäristöhallinto tunnistavat sopivia kokeilukohteita esim. työpajoissa.

Lue lisää

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluohjelman yhteistyö

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluohjelma toteutetaan yhteistyössä ympäristöhallinnon (ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus) kanssa.

Tekes toimii uusien ratkaisujen riskirahoittajana. Rahoitettavissa projekteissa tutkitaan ja luodaan valmiuksia varhaisemmassa kehitysvaiheessa olevia kansainvälisen markkinapotentiaalin omaavia ratkaisuja, jotka demonstroidaan lopuksi todellisissa kokeilukohteissa.

Ympäristöhallinnossa rahoitetaan kokeilukohteita. Kokeiluohjelman kohteet valitaan valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman kohteista. Kokeilukohteet rahoitetaan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän kautta ja niiden tulee täyttää valtion jätehuoltojärjestelmän asettamat vaatimukset.