Smart&Green Growth

BioNets

Tavoitteet

BioNets-ohjelman tavoitteena on luoda Suomeen bio- ja kiertotalouden alueelle

 • innovatiivisia kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä
 • uusien liiketoimintojen kehitysalustoja
 • uusia digitaalisuutta ja kiertotaloutta hyödyntäviä biotalouden ratkaisuja, palveluja ja verkostoja
 • pilot- ja demohankkeita.

Asiakkaiden kanssa luotavia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja haetaan erityisesti

 • biomassapohjaisiin uusiin ja entistä arvokkaampiin tuotteisiin
 • sivuvirtojen hyötykäyttöön ja kiertotalouteen
 • ravinnekierron ja ruuantuotannon uusiin ratkaisuihin
 • digitaalisuuden hyödyntämiseen biotalouden ratkaisuissa ja palveluissa.

Tavoitteena on, että näitä kansainvälisille markkinoille tähtääviä ratkaisuja kehitetään ja pilotoidaan yhdessä asiakastoimialojen kanssa jo aikaisessa vaiheessa.

Miksi uusien bio- ja kiertotalouden verkostojen ja ratkaisujen kehittäminen on ajankohtaista juuri nyt?

Markkinoilla on tarve korvata uusiutuvilla ja kestävästi tuotetuilla raaka-aineilla fossiilisia tai muuten ympäristöä kuluttavia raaka-aineita. Toisaalta kiertotaloudessa materiaalien ja resurssien hyödyntäminen tehostuu ja samalla luodaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Nämä luovat tarvetta ja mahdollisuuksia tuottaa biomassoista ja sivuvirroista entistä arvokkaampia tuotteita ja näihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Biomassojen, sivutuotteiden ja aikaisempien jätevirtojen arvo raaka-aineena nousee kun ne ohjautuvat uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Nämä trendit haastavat yrityksiä muuttamaan näkökulmaa kehitystyössään luonnonvarojen hyödyntämisestä asiakasarvon luontiin. Asiakaslähtöisiä ratkaisuja tarvitaan biomassapohjaisiin uusiin tuotteisiin, kiertotalouden toimintatapoihin ja esim. digitaalisuutta hyödyntäviin palveluihin, jotka vähentävät merkittävästi uusiutumattomien materiaalien ja energian käyttöä.

Kestävien ratkaisujen toteutuminen vaatii laajaa verkostoa raaka-aineen tuottajista tuotteiden loppukäyttäjiin ja kuluttajiin. Verkostomainen toiminta edistää uusien kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Menestyvän kilpailuaseman taustalle tarvitaan liiketoimintaekosysteemejä, jotka tarjoavat kumppaneita ja mahdollisuuksia liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen. Toisaalta vahvat verkostot ja ekosysteemit lisäävät Suomen houkuttelevuutta kansainvälisenä biotalouden kehitysympäristönä.

Ohjelma tarjoaa:

 • Rahoitusta ohjelman aihepiiriin liittyville projekteille, katso lisää. Erityisinä painopisteinä ovat uusia verkostoja ja ekosysteemejä luovat hankkeet sekä asiakastarpeeseen perustuvat pilotoinnit.
 • Verkostoja ja ekosysteemejä. Tukea verkostojen ja ekosysteemien muodostumiseen (esim. tilaisuuksia, sparrausta) ja erityisesti tukea merkittäviin kansainvälisiin liiketoimintakärkiin tähtäävien ekosysteemien kehittäjätahoille.
 • Uusinta tietoa mm. ennakoinnin ja selvitysten kautta. Mitä uusia liiketoimintamalleja bio- ja kiertotalouden markkinoilla on syntymässä?
 • Näkyvyyttä aihepiirille ja ohjelman yrityksille.

Mistä saa tietoa? Tilaa Bioeconomy & Cleantech -uutiskirje ja ota yhteyttä!

Tuloksia ja hankkeita

Yhteystiedot

Tuula Savola
Ohjelmapäällikkö
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
puh. 029 50 55667
tuula.savola(at)tekes.fi

Tuomas Lehtinen
Asiantuntija
Pilaantuneet maat, vesienkäsittely, ympäristöteknologiat, ravinnekierrot
Puh. 029 50 55695
tuomas.lehtinen (at) tekes.fi

Inkeri Huttu
Asiantuntija
metsä- ja kemianteollisuuden alkavat yritykset, uudet tuotteet ja prosessit
puh. 029 50 55883
inkeri.huttu(at)tekes.fi

Veli-Pekka Ihanus
Asiantuntija
startup-yritykset
Puh. 029 50 26055
veli-pekka.ihanus(at)tekes.fi

 

 

Erja Ämmälahti
Asiantuntija
metsä- ja kemianteollisuus, kiertotalous, pk-yritykset, ekosysteemien kehittäminen
puh. 029 50 55422
erja.ammalahti(at)tekes.fi

Outi Suomi
Asiantuntija, pk-yritykset, ekosysteemien kehittäminen
EU:n Horisontti 2020 –puiteohjelman biotalousteemaiset haut
puh. 029 50 55699
outi.suomi(at)tekes.fi

Paula Eskola
Ohjelmakoordinaattori
Bionets-ohjelma ja puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuus
puh. 040 555 2961
paula.eskola(at)motiva.fi

Suvi Salmela
Koordinaattoritiimin viestintävastaava
Bionets-ohjelma ja puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuus
puh. 0400 960 128
suvi.salmela(at)motiva.fi