Smart&Green Growth

Nopeasti kasvavat biotalouden ja cleantechin markkinat haastavat suomalaisyrityksiä raaka-ainekeskeisestä toiminnasta markkinalähtöiseen. Cleantech-markkinan ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Smart&Green Growth – Puhtaasti biotalouteen ohjelmakokonaisuus

Puhtaasti biotalouteen -kokonaisuuden tavoitteet

Tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti vetovoimaisia kehitysympäristöjä sekä liiketoimintaekosysteemejä bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen alueella. Team Finland –verkosto ja Puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuus tarjoavat alan yrityksille palveluja ja tukea tutkimukseen, kehitykseen, pilotointiin, demonstrointiin, liiketoiminnan kehitykseen, markkinoille pääsyyn ja kasvun kiihdyttämiseen.

Suomessa biotalous ja puhtaat ratkaisut sisältyvät hallitusohjelman kärkihankkeisiin, joiden toteutuksessa Tekes on mukana. Tekes vie eteenpäin kärkihankkeita ohjelmissa ja kampanjoissa yhteistyössä Team Finland -toimijoiden kanssa. Tekesin ohjelma- ja kampanjatyyppisillä toimilla tuetaan verkostojen ja ekosysteemien kehittymistä ja alueen yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kasvua.

Kokonaisuuteen kuuluu myös Arktiset meret -ohjelma, joka edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä.

Puhtasti biotalouteen ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat ohjelmat ja kampanjat:

Katso ohjelmien sivuilta, miten ne voivat tukea yrityksesi kehitystoimintaa.

Cleantechin ja biotalouden ratkaisuille on  kysyntää

Cleantech ja biotalous kytkeytyvät yhteen. Biotaloudessa tuotetaan puhtaita teknologioita käyttäen uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia tuotteita ja palveluita kestävästi. Kysyntää on ratkaisuille, jotka vähentävät energian ja materiaalien käyttöä, auttavat eroon fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvasta tuotannosta sekä edistävät kiertotaloutta esim. hyödyntämällä jätteitä uudella tavalla.

Älyratkaisujen kasvu biotaloudessa ja cleantechissä on iso mahdollisuus suomalaisyrityksille samoin kuin kasvava kysyntä resurssitehokkaille ja uusiutuviin perustuville ratkaisuille. Asiakkaat tulisi kytkeä nopeasti mukaan kehitystyöhön. Näin uudet ratkaisut pääsevät paremmin markkinoille.

Mitä on cleantech?

Cleantech eli puhdas teknologia on tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät samalla prosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Cleantech on teollisuustoimialarajat ylittävää teknologiaa materiaali- ja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vesien ja materiaalin kierrätykseen ja ympäristön hallintaan.

Mitä on biotalous?

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian ja palveluiden tuottamiseen. Kiertotalouden tavat toimia ovat oleellisia biotaloudessa. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhteystiedot

Jarmo Heinonen
Biotalous ja cleantech teemajohtaja
puh. 050 5577 790
jarmo.heinonen(at)tekes.fi

Outi Suomi
Ohjelmapäällikkö, CleanWeb-ohjelma
puh. 050 5577 699
outi.suomi(at)tekes.fi

Tuula Savola
Ohjelmapäällikkö, BioNets-ohjelma
puh. 029 50 55667
tuula.savola(at)tekes.fi

Piia Moilanen 
Ohjelmapäällikkö, Arktiset meret -ohjelma
puh. 050 5577 748
piia.moilanen(at)tekes.fi

Paula Eskola
Koordinaattori
puh. 040 555 2961
paula.eskola(at)motiva.fi

Suvi Salmela
Koordinointitiimi, viestintä
puh. 0400 960 128
suvi.salmela(at)motiva.fi

kännykkä

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Tapahtumat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Mission Innovation tuplaa t&k-panostukset

Mission Innovation -aloitteen tavoitteena on innovaation keinoin tuoda ratkaisuja globaalin ilmaston lämpenemisen haasteisiin. Jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovat lupautuneet kaksinkertaistamaan t&k-panostuksensa uusiutuviin ja puhtaisiin energiaratkaisuihin vuoteen 2020 mennessä. Aloitteen takana on EU:n lisäksi 22 maata, joiden hallitukset ovat sitoutuneet tavoitteeseen. Lisäksi aloitetta on tukemassa yksityisiä, kansainvälisiä sijoittajia kuten Bill Gates ja Mark Zuckerberg.