5thGear

Projektit

Jatkuvasti päivittyvällä listalla näytetään ohjelman rahoittamat yritys- ja tutkimusprojektit.

Kaikki 5thGear-ohjelmassa rahoitetut projektit

 

5G Test Network Finland

5GTNF koordinoi 5thGear-ohjelman testiverkkoprojektien yhteistyötä ja yhteisen kansallisen testiympäristön rakentamista 5G-teknologioiden ja -konseptien verifiointia ja sovelluskehitystä varten. 5GTNF:n tavoitteena on rakentaa Suomeen globaalisti paras ja houkuttelevin 5G-testiverkkoympäristö ja -ekosysteemi tutkimuksellisiin ja liiketoiminnallisiin tarpeisiin. 5GTNF toteutetaan yhteistyössä teollisuuden ja akatemian kanssa. Mukana on kansainvälisiä yrityksiä (mm. Nokia, Ericsson, Huawei, Coriant ja Intel) ja tutkimusorganisaatioita (mm. VTT, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto).

www.5gtnf.fi

Lue uutinen: Suomen 5G-testiverkot yhdistyvät yritysten kilpailukykyä vauhdittamaan