5thGear

Tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksella ja innovoinnilla EU haluaa kehittää uusia tuotteita ja palveluja kansalaisten, yritysten ja elinkeinoelämän käyttöön. 

Onko yrityksesi kiinnostunut kansainvälistymisestä? Haluatteko olla edelläkävijä tulevaisuuden verkkoteknologian kehittämisessä?

Euroopan unioni rahoittaa ICT-teemoihin liittyviä tutkimus- ja innovaatiohankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta (H2020). 

Osallistuminen H2020-hakuihin on yksi tärkeä väylä kansainväliseen liiketoimintaan ja verkostoitumiseen.

Hanketyyppejä ovat useiden toimijoiden yhteistyöhankkeet (Research and Innovation Action ja Innovation Action) ja yksittäisen pk-yrityksen hankkeet (rahoitusta innovaatioiden kaupallistamiseen). Hankkeisiin voi sisällyttää myös pilotointia ja demonstrointia.

Jo mukanaolo hakemusvaiheessa luo yhteyksiä uusiin kumppaneihin ja sitä kautta uusia markkinoita yrityksen palveluille ja tuotteille.

Kuinka Horisonttiin haetaan ja mistä saan apua?

Tekesissä toimivan kansallisen Horisontti 2020 yhteystoimisto EUTIn verkkosivuilta ja asiantuntijoilta saa tarkempaa tietoa osallistumisesta ja hankevalmisteluista. Kansalliset yhteyshenkilöt (National Contact Point, NCP) neuvovat ja auttavat osallistujia oman Horisontti-vastuualueensa hakemusten kysymyksissä ja tarvittaessa kommentoivat hakemuksia. Ota yhteyttä jo ideavaiheessa, autamme mielellämme!

Tiesithän myös, että laajojen H2020-hankkeiden valmisteluun on mahdollista saada Tekesin rahoitusta?

Listan tärkeimmistä H2020-verkostoitumistapahtumista sekä muuta ajankohtaista löydät EUTIn verkkosivuilta.

Entäpä mitä aiheita rahoitetaan 2018-2020?

Parhaisiin yhteistyöverkostoihin voi hakeutua jo nyt. EUTI auttaa sinut työohjelmaluonnosten äärelle.

Tärkeimmistä Horisontti-tapahtumista vauhtia hankkeiden valmisteluun

Vuosien 2018–2020 hakusisältöjen (työohjelma) valmistelu ja luonnostelu on parhaillaan käynnissä ja Horisontin ensimmäisten 5G-hakujen odotetaan avautuvan alkuvuonna 2018. Työohjelmassa 2018-2020 painotus on todennäköisesti 5G-teknologiassa (seuraavan sukupolven internet) ja talouden yleisellä datapohjaisuudella (mm. big data, IoT). Tiedon uudenlainen kerääminen, jalostaminen ja oppiminen ovat avainasemassa esimerkiksi pilvipohjaisissa ratkaisuissa, robotiikassa, koneoppimisessa ja AR/VR-tekniikoiden (lisätty ja virtuaalitodellisuus) soveltamisessa.

Tulevassa työohjelmassa kiinnitetään huomiota lisäksi poikkileikkaaviin ratkaisuihin, kuten tietoverkossa jatkuvasti toisiinsa yhteydessä oleviin yksiköihin. Näitä voivat olla esimerkiksi autot, tehtaat, terveydenhuollon laitteet tai palvelut. Pääviestinä on älykkyyden lisäämisessä missä tahansa modernissa ympäristössä – terveydenhuollosta optimoituun energian jakeluun.

Lisätietoja

H2020 ICT-yhteyshenkilö (National Contact Point, NCP)

Pekka Rantala
p. 029 50 20952
pekka.rantala (at) tekes.fi

Horisontti 2020 -ohjelman yhteyshenkilöt esittelevät 2016–2017 hakujen painopisteitä


Information and Communication Technology ICT 
  

Pk-instrumentti, rahoitusta pk-yrityksille