Tekes edistää yhteistyötä ohjelmien avulla

Mitä ohjelmat ovat?

Tekesin ohjelmat ovat rahoitus- ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksia.  Yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat tervetulleita mukaan ohjelmiin tutkimus- ja kehitysprojekteillaan, joita Tekes voi rahoittaa. Ohjelmien kesto on yleensä 3-6 vuotta. Ohjelmissa on paljon myös sellaista tarjontaa, joka on tarkoitettu muillekin kuin Tekesin rahoitusta saaville asiakkaille. Esimerkiksi monet tapahtumat ja seminaarit ovat avoimia kaikille. 

Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.

Julkisen tutkimuksen rahoitusta haetaan tiettyinä hakuaikoina, joita ohjelmissa on yleensä kerran vuodessa.

Ohjelmat edistävät Tekesin strategiaa ja sen sisällöllisiä painotuksia

  • Luonnonvarat ja resurssitehokkuus
  • Digitaalisuus elinkeinojen uudistajana
  • Hyvinvointi ja terveys
  • Uudet liiketoimintaekosysteemit
  • Markkinoille vienti
  • Aineettomuus ja arvonluonti

Käynnissä olevat ohjelmat

5thGear 2014–2019
Ohjelma tähtää uuden sukupolven langattoman tietoliikenteen haasteiden ratkomiseen, uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja Suomen nostamiseen kansainvälisten investointien kärkikohteeksi.

Arktiset meret 2014–2017
Ohjelman päätavoitteena on edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä.

BEAM – Business with Impact 2015–2019
Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma kehitysmaihin suuntautuvan innovaatio- ja liiketoiminnan edistämiseksi.

Fiiliksestä fyrkkaa – Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä 2012–2018
Ohjelman missiona on auttaa Suomessa toimivia yrityksiä tunnistamaan aineettoman arvonluonnin mahdollisuudet ja hyödyntämään niitä kilpailuedun lähteenä.

Fiksu kaupunki 2013–2017
Tavoitteena on kehittää Suomesta edelläkävijä toimivissa arjen palveluissa ja teknologioissa.

Huippuostajat 2013–2016
Tavoitteena on vaikuttaa kysyntälähtöisten innovaatioiden syntymiseen ja markkinoiden uudistumiseen.

INKA – Innovatiiviset kaupungit 2014–2017
Tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa 2012–2018
Ohjelman visio 2020: Suomessa on Euroopan parhaat uudistavat ja osallistavasti johdetut yritykset, jotka tarttuvat digitalisaation mahdollisuuksiin ja luovat kansainvälistä kasvua ihmisten avulla. Tämän toteutuminen edellyttää radikaaleja muutoksia johtamistavoissa ja uusia työn tekemisen malleja.

Smart&Green Growth – Puhtaasti biotalouteen
Ohjelma- ja kampanjakokonaisuuden tavoitteena on kiihdyttää uusia liiketoimintoja ja luoda Suomeen kansainvälisesti vetovoimaisia kehitysympäristöjä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen alueella. Kokonaisuuteen kuuluvat bio- ja kiertotalouden BioNets sekä digitaalisiin asiakasratkaisuihin keskittyvä CleanWeb.

Team Finland Teollinen internet 2014–2019
Ohjelma tukee suomalaisia yrityksiä liiketoiminnan uudistamisessa ja auttaa saavuttamaan edelläkävijäaseman teollisen internetin ratkaisujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Terveyttä biteistä 2014–2018
Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta merkittävä digitaalisen terveyden toimintaympäristö, jossa syntyy ja kehittyy kansainvälisesti menestyviä yrityksiä.

Yhteisohjelmat

Liikkuminen palveluna yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön ja muiden kumppaneiden kanssa.

Valmisteilla olevat ohjelmat
Päättyneet ohjelmat
Kysymyksiä ja vastauksia Tekesin ohjelmista

Mitä Tekesin ohjelmat ovat?
Mitä Tekesin ohjelmat tarjoavat?
Miten Tekesin ohjelmiin voi osallistua?
Avointa tiedonvaihtoa
Miten ohjelmia voi seurata?
Miten ohjelmia valmistellaan?
Miten ohjelman valmisteluun voi päästä mukaan?
Miten ohjelmia arvioidaan?

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) muodostavat yhteistyöalustan innovatiivisille yrityksille ja huippututkimukselle. Kunkin SHOK-keskittymän toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka jäseniä ovat aihealueen keskeiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Vuoden 2015 hallitusohjelma kohdistaa leikkauksia Tekesin avustusvaltuuksiin SHOKeille. Strategisen hallitusohjelman mukaan SHOK-ohjelmien rahoitus ajetaan vaiheittain alas, mikä käytännössä merkitsee Tekesin SHOK-rahoitusinstrumentin päättymistä nykymuodossaan.