Mahdollisuuksia Venäjällä

Tekes edistää suomalaisten ja venäläisten yritysten ja tutkimusryhmien innovaatioyhteistyötä erityisesti Pietarissa ja Moskovassa. Osana Team Finland -verkostoa autamme yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita havaitsemaan ja ymmärtämään innovaatio- ja markkinamuutosten signaaleja Venäjällä ja käynnistämään yhteistyötä.
Lue uutisia

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Moskova

Osana Team Finland -verkostoa Tekes edistää yritysten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Autamme luomaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä venäläisten ja suomalaisten yritysten ja tutkimusryhmien välille. Välitämme ajankohtaista tietoa Venäjän innovaatioympäristöstä ja sen muutoksista.

Keskeiset toimialat

Venäjä panostaa nyt erityisesti rakennusalaan, ympäristö- ja energiatehokkuuteen, digitaalisuuden hyödyntämiseen sekä nanoteknologiaan.

Venäjän talouskehitys luo suomalaisille mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Venäläisten asiakkaiden tarpeet ja maan toimintaympäristö eroavat kuitenkin olennaisesti Suomesta, joten tuotteet ja liiketoimintakonseptit on kehitettävä juuri näitä markkinoita varten.

Venäjällä tarvitaan paljon erityisosaamista. Erityisesti osaamista tarvitaan energiatehokkuuden, tieto- ja viestintäteknologian sekä bio- ja ympäristöteknologian aloilla. Valmistavan teollisuuden tekninen modernisointi sekä teollisuuden tarve muuttaa tuotantoa ympäristöystävällisemmäksi tarjoaa mahdollisuuksia myös laitevalmistajille.

Suurkaupungeissa tarvitaan modernia jätehuoltoa, kierrätystä, pysäköintiratkaisuja ja asuntoja. Vaurastuvan keskiluokan kulutustottumukset ovat muuttumassa terveellisyyttä tavoitteleviksi, mikä luo markkinoita terveystuotteille ja terveysvaikutteisille elintarvikkeille.

Venäjä haluaa kasvattaa nanoteknologiaan liittyvän yritystoiminnan liikevaihdon 30 miljardiin dollariin vuoteen 2015 mennessä. Tekesin kolmivuotinen "Nanotech Finland Russia" -kansainvälistymistoimi tähtää nanoteknologiaa hyödyntävien yritysten liiketoiminnan kasvattamiseen Suomessa ja Venäjällä. Tekes tarjoaa suomalaisille yrityksille yhteyksiä venäläisiin yrityksiin ja rahoittajiin sekä rahoitusta yhteishankkeille.

Suomi voi olla venäläisille kasvuhakuisille yrityksille väylä etabloitua läntiseen Eurooppaan ja globaaleille markkinoille. Venäläisyritysten kiinnostus Suomeen on vahvistunut olennaisesti viime aikoina yliopistojen, kaupunkien ja julkisten yrityspalveluiden tarjoajien toimenpiteiden ansiosta. Innovaatiotoiminnan edelläkävijänä Suomi kiinnostaa myös niitä venäläisiä viranomaisia, jotka vastaavat talouden ja innovaatiojärjestelmän uudistamisesta.

Venäjän innovaatioympäristö

Venäjä on panostanut viime vuosina merkittävästi innovaatioympäristön kehittämiseen ja teknologiayritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Venäjä on vauhdittanut tutkimus- ja innovaatiotoimintaa uusien kansallisten rahoitusohjelmien avulla. Mukaan on kutsuttu ulkomaisia toimijoita ja eri puolille maata on perustettu erityistalousalueita houkuttelemaan ulkomaisia kumppaneita venäläisille toimijoille.

Innovaatiotoiminnan edistäjiä Venäjällä

Skolkovo

Skolkovo, jota usein kutsutaan Venäjän Piilaaksoksi, on uusi innovaatioekosysteemi Venäjällä. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 2010.

Skolkovo koostuu kolmesta osasta: Skolkovo-säätiöstä, joka antaa rahoitusta venäläisille startup-yrityksille, Skolkovon "SkolTech"-tiede- ja tekniikkayliopistosta sekä maa-alueesta, jossa on uusia ekologisia rakennuksia. Rakennuksiin on tarkoitus sijoittaa Skolkovossa sijaitsevat startup-yritykset, säätiö ja yliopiston kampus kaudesta 2014–2015 alkaen. Alueella on myös erityistalousalueen asema, joten Skolkovossa sijaitseville venäläisille ja ulkomaisille yrityksille annetaan verohelpotuksia sekä innovaatiorahoitusta ja -neuvontaa.

Hallitus on varannut Skolkovo-hankkeen kehittämiseen noin kolme miljardia euroa vuoteen 2020 asti. Skolkovon yksityisen rahoituksen odotetaan siihen mennessä kaksinkertaistuvan seitsemään miljardiin euroon. Tällä hetkellä Skolkovo-hankkeeseen kuuluu virtuaalisesti yli tuhat startup-yritystä, jotka on ryhmitelty Venäjän teknologiapainopisteiden mukaisesti viiteen ryhmään: tieto- ja viestintätekniikka, biolääketiede, avaruusteknologia, energia ja ydinvoima.

Skolkovon päämääränä on alusta alkaen ollut kehittyä maailmanlaajuiseksi toimijaksi ja luoda kansainvälistä yhteistyötä. Skolkovo tekee yhteistyötä muun muassa MIT:n, Houston Technology Centerin, Microsoftin, Nokian, Siemensin, IMB:n, Dow Chemicalin, Boeingin, EADS:n ja Alstomin kanssa. Yli 50 keskeistä venäläistä ja kansainvälistä riskirahoittajaa on akkreditoitu Skolkovo-kumppaneiksi sijoittamaan siellä sijaitseviin startup-yrityksiin.

Skolkovo-hankkeella on ollut suuri vaikutus Venäjän huipputeknologian riskipääomamarkkinoihin. Se sinkosi vuonna 2012 Venäjän riskipääomamarkkinat viidennelle sijalle maailmassa. Kasvu oli kymmenkertainen vuodesta 2008.

Parhaiden venäläisten ja ulkomaisten startup-yritysten löytämiseksi Skolkovo järjestää vuosittain Venäjällä Startup-kiertueen sekä Startup Village -konferenssin, joka on maan suurin ja tärkein alan tapahtuma.

Suomi on yksi Skolkovon merkittävimmistä kansainvälisistä kumppaneista. Skolkovolla on sopimukset Tekesin ja Startup Saunan kanssa. Skolkovon startup-yrityksiä esitellään vuosittain Helsingissä Slush-konferenssissa.

Tekes käynnisti vuonna 2013 Skolkovo-säätiön kanssa yhteisrahoitusohjelman, joka tukee suomalaisten ja venäläisten teknologiayritysten yhteistyöhankkeita. Tekesin Moskovan toimisto sijaitsee Skolkovon teknologiapuistossa.

FASIE

Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises FASIE tarjoaa alkavien yritysten siemenrahoitusta. Tekes aloitti vuonna 2011 yhteistyön FASIEn kanssa. Yhteistyön piirissä käynnistyneissä projekteissa yritykset kehittävät innovatiivisia tuotteita, palveluja ja prosesseja. Tekes rahoittaa yhteisprojektien suomalaisia osallistujia ja FASIE venäläisiä osapuolia.

Russian Venture Company (RVC)

RVC on Venäjällä valtion pääomasijoitusrahastojen rahasto. Se on yksi Venäjän innovaatioympäristön keskeinen kehittäjä.

Venäjän hallitus perusti RVC:n 2006. RVC:n tehtävänä on kannustaa riskipääoma-alaa Venäjällä ja kasvattaa pääomasijoitusrahastojen pääomaa. Julkiset kannustimet pääomasijoitusrahastojen rahastosta kanavoidaan riskipääomana hitech-alan yrityksille.
RVC pyrkii luomaan palveluinfrastruktuurin riskipääoman erityisrahaston ja tukemaan markkinatoimijoita. Se pyrkii lisäämään sijoituskohteen rahastojen ja yritysten läpinäkyvyyttä, varmistamaan hyvät olosuhteet kansainvälisiä sijoittajia ja yrittäjiä varten sekä edistämään innovatiiviseen liiketoimintaan kannustavaa lainsäädäntöä.

Viime vuosina RVC:lla on ollut keskeinen rooli Venäjän sisäisen riskipääoma-alan kehittämisessä.

Raportit ja julkaisut

Tekesin raportteja

Venäjän tuonninkorvausohjelma Uhka vai mahdollisuus? Team Finland Future Watch report, January 2016 (slideshare)

Startup Village 2015 Technology Trends, Team Finland Future Watch Report, July 2015 (slideshare) Skolkovo Startup Village 2015 -tapahtuman kuumimmat teknologiatrendit

Russia 360° Weak Signals, Team Finland Future Watch Report, January 2015 (pdf)

Russia Mobile Commerce Weak Signals, Team Finland Future Watch Report, January 2015 (pdf)

Russia Smart Cities & Internet of Things Weak Signals, Team Finland Future Watch Report, January 2015 (pdf)

Introduction to Deep Motivators & Consumer Roles in Russia, Team Finland Future Watch Report, November 2014 (pdf)

Deep Motivators & Consumer Roles in Russia, Team Finland Future Watch Report, June 2014 (slideshare)

Startup Village 2014 Tech Trends, 9/2014 (slideshare)
Venäjän kuumat teknologiatrendit Moskovan Startup Villagessa

Advanced Manufacturing Russia, Team Finland Future Watch Report, August 2014 (pdf)

Future of Waste Management in Russian Megacities, Final report, December 2013 (pdf)

Waste Management Perspectives in St. Petersburg, 10/2013 (SlideShare)

Future of Waste Management in Russian Megacities, 10/2013 (SlideShare)

Next steps to build Finnish Russian cooperation on MSW market, Tekes Green Growth Programme, 25.10.2013 (SlideShare)

Future of Russian Middle Class, Report (2013, pdf)

Future of Russian Middle Class, Presentation material (2013, pdf)

Corporate Security and Safety in Russia, Tekesin Turvallisuus-ohjelman selvitys 2010 (pdf)

Tekes-FASIE funding to boost innovations in small and medium-sized companies (pdf)

Muita raportteja

Russian and global venture markets in 2007-2013 (2014, pdf)

Russia Mega Trends: Macro to Micro Implications for 2020 (2012, pdf)

Russian Innovation Strategy 2020 in brief (2012, pdf)

Research and Innovation Highlights in Russia (2012, pdf)

Lue uutisia

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Yhteystiedot

Moskova

Pavel Cheshev
OC Technopark bld. 2
Skolkovo innovation center
Lugovaya str. 4
143026 Moscow, Russia
GSM +7 925 125 3414
pavel.cheshev (at) tekes.fi

Skolkovo- ja FASIE-yhteistyö

Pauli Noronen
Puh. 029 50 55863
GSM 050 5577 863
pauli.noronen (at) tekes.fi

FASIE-yhteistyö

Sari Federley
Tekes, Lappeenrannan toimipiste
Villimiehenkatu 2 B
53100 Lappeenranta
Puh. 029 50 55211
GSM 0400 359 222
sari.federley (at) tekes.fi