Tieteen suurhankkeet

Suuret, kansainväliset teknologia- ja tutkimushankkeet avaavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja tutkijoille.

Merkittävimmät tieteen suurhankkeet ovat Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos CERN, maailman suurimman fuusioreaktorin ITERin rakentaminen ja Euroopan eteläinen observatorio ESO.

Tekes on tehnyt päätöksen vetäytyä tieteen suurhankeiden teollisuusaktivoinnista. Toiminnalle haetaan parhaillaan uusia ratkaisumalleja.

Lisätietoa

asiantuntija Hannu Juuso
puh. 029 50 55732
hannu.juuso(at)tekes.fi

 

CERN – European Organisation for Nuclear Research

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos CERN sijaitsee Ranskan ja Sveitsin rajalla lähellä Geneveä. Suomi on ollut mukana CERNin projekteissa vuodesta 1966 lukien, mutta vuodesta 1991 varsinaisena jäsenenä.

CERNissä on noin 2300 vakituista työntekijää. Vuosittain laitoksessa vierailee noin 8000 tutkijaa eri puolilta maailmaa. Hiukkasfyysikoiden lisäksi CERNissä työskentelee esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden, sähkötekniikan ja materiaalitieteiden tutkijoita.

CERN kehittää jatkuvasti teknologioita koetoimintaansa varten ja hankkii tarvitsemiaan ratkaisuja yrityksiltä.

Lisätietoa

asiantuntija Hannu Juuso
puh. 029 50 55732
hannu.juuso(at)tekes.fi

Cernin verkkosivut

 

ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor

ITER on Ranskan Cadaracheen rakennettava maailman suurin fuusioreaktori, jonka tavoitteena on osoittaa, että fuusioenergian tuotanto on mahdollista. Tarkoituksena on löytää edulliset toimintatavat ja kehittää uusia teknisiä ratkaisuja fuusioenergiaa kaupallista tuotantoa varten.

ITER on kansainvälinen ja erittäin vaativa hanke. Sen rahoittajia ovat Euroopan unioni, Japani, USA, Venäjä, Kiina, Korea ja Intia. Euroopassa päärooleissa ovat Ranska, Saksa, Italia, Iso-Britannia ja Espanja.

Euroopassa ITERiin liittyviä hankintoja koordinoi EU:n alainen virasto "Fusion for Energy".

Euroopan Fuusio-ohjelman puitteissa tehtävä tutkimus tukee ITERin kehitystyötä.

Lisätietoa

asiantuntija Hannu Juuso
puh. 029 50 55732
hannu.juuso(at)tekes.fi

ITERin verkkosivut

ESO – Euroopan eteläinen observatorio

Euroopan eteläinen observatorio ESO on 14 jäsenmaan (Alankomaat, Belgia, Britannia, Espanja, Italia, Itävalta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Tsekin tasavalta) muodostama tähtitieteen tutkimusorganisaatio.

ESO:n päämaja on Saksan Garchingissa ja sen kaksi pääobservatoriota sijaitsevat Chilen autiomaassa. ESO-jäsenyyden ansiosta suomalaiset tutkijat ja teollisuus voivat osallistua ESOn uusien teleskooppi- ja instrumenttihankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jäsenyyttä koordinoi Suomen Akatemia.

Lisätietoa

asiantuntija Hannu Juuso
puh. 029 50 55732
hannu.juuso(at)tekes.fi

ESOn verkkosivut

 

ESRF – European Synchrotron Radiation Facility

Ranskan Grenoblessa sijaitseva The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) ylläpitää Euroopan voimakkainta synkrotronisäteilylähdettä. ESRF on eurooppalainen röntgenvalosäteilyä hyödyntävä tutkimuskeskus, joka tarjoaa suihkulinjansa jäsenmaiden tutkijoiden käyttöön. Suomi on mukana ESRF:n toiminnassa osana Nordsync-konsortiota, jonka muut jäsenet ovat Norja, Ruotsi ja Tanska.

ESRF:n vuotuinen budjetti on n. 80 miljoonaa euroa. Hankintojen osuus siitä on noin 20 prosenttia, jolla uusii laitteistojaan ja kehittää optiikkaa, näyteympäristöjä, tiedonkeruujärjestelmiä sekä rakennuksiaan.

Lisätietoa

asiantuntija Hannu Juuso
puh. 029 50 55732
hannu.juuso(at)tekes.fi

GSI/FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research

GSI eli Gesellschaft für Schwerionenforschung on Saksan liittotasavallan ja Hessenin osavaltion omistama tutkimuskeskus, joka keskittyy raskasionitutkimukseen ja rakentaa siihen soveltuvia hiukkaskiihdyttimiä.

GSI:n ja CERNin toiminnassa on yhtäläisyyksiä, vaikka tutkimuksessa painotetaankin eri alueita. GSI:n tutkimusalueet kattavat mm. seuraavat:

  • Biofysiikka ja lääketieteelliset sovellukset (ioniterapia)
  • Magneetit ja suprajohteet
  • Kiihdytin- ja materiaalitekniikka sekä detektorikehitys
  • Elektroniikka ja tiedonkäsittely

Lisätietoa

asiantuntija Hannu Juuso
puh. 029 50 55732
hannu.juuso(at)tekes.fi

GSI-verkkosivut