Team Finland Future Watch

Tietoa Team Finlandista

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet, muun muassa Suomen ulkomaanedustustot, Finpron ja Tekesin toimipisteet sekä kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 70 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Kotimaassa Team Finland -verkoston tärkeä osa ovat puolestaan ELY-keskusten paikalliset tiimit, joita on viisitoista.

Toimijoita ohjaavat yhteiset, valtioneuvoston vuosittain vahvistamat tavoitteet.

Tekes toimii tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten kanssa ja verkottaa suomalaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Tekes osana Team Finlandin kansainvälistä verkostoa

Osana Team Finland -verkostoa Tekes edistää yritysten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Tekesillä on toimipisteet Brysselissä, Pietarissa, Moskovassa, Pekingissä, Shanghaissa, New Delhissä, Washington DC:ssä ja Palo Altossa.

Team Finland logo