Markkinoiden mahdollisuudet

Team Finlandin palvelu kokoaa yrityksille markkinamahdollisuuksia maailmalta.

Market Opportunities.fi kokoaa markkinaoivalluksia kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille. Palvelussa on tarjolla suomalaisen pk-yrityksen liiketoiminnalle olennaista, markkinakohtaista tietoa niin konkreettisista kysyntätarpeista kuin pidemmän aikavälin markkinoiden muutosilmiöistä.

Finpro, Tekes ja ulkoasiainministeriö koostavat yhdessä palvelun sisällön. Palvelun käyttäminen on maksutonta.

Verkkopalvelussa oleva sisältö perustuu Team Finland -organisaatioiden kansainvälisiin verkostoihin ja niiden markkinatuntemukseen, asiantuntija- ja asiakashaastatteluihin sekä asiantuntijaselvityksiin.

Hyödynnä markkinaoivalluksia

Market Opportunities -palvelu tarjoaa

  • myyntiliidejä;
  • tietoa liiketoimintamahdollisuuksista;
  • tulevia kasvumarkkinoita tunnustelevia Future Watch -selvityksiä ja niihin liittyviä tilaisuuksia;
  • maakohtaista toimintaympäristötietoa.

Palvelu löytyy osoitteesta: www.marketopportunities.fi

Muutosnäkymiä liiketoiminnan kehittämiseen: Future Watch

Muutosnäkymät - Future Watch ovat osa Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet-palvelua.

Muutosnäkymät tarjoavat yrityksille tietoa ja näkymiä kansainvälisestä liiketoiminnasta eri maissa 2–5 vuoden aikajänteellä. Markkinamuutokset haastavat yrityksiä arvioimaan kilpailukykytekijöitään ja auttavat suuntaamaan kehittämistyötään. 

Muutosnäkymiä käydään läpi yhdessä yritysten kanssa verkottumistilaisuuksissa, jossa yritykset voivat arvioida niiden merkitystä omalle liiketoiminnalleen.

Hae muutosnäkymiä Market Opportunities -palvelusta valitsemalla Content type -valikosta "Future Watch".

Future Watch -raportit

Team Finland Future Watch -raportteja on koottu markkina-alueittain ja maantieteellisen tarkastelun pohjalta.