Market Access Programs

NUS Management Practicum tarjoaa suomalaisille yrityksille työelämässä kokeneiden ammattilaisten tekemän market entry -suunnitelman globaaleille tai Kaakkois-Aasian markkinoille. Ohjelma toteutetaan Singapore National Universityn ja University on Californian kanssa.

NUS Management Practicum

NUS Management Practicum -ohjelmassa eri alojen ammattilaiset tekevät suomalaisille yrityksille räätälöidyn market entry -suunnitelman Kaakkois-Aasian tai globaaleille markkinoille. Suunnitelma on samalla heidän MBA-tutkintonsa lopputyö Singapore National Universitysta (NUS).

Singaporen kansallinen yliopisto ja Kalifornian yliopisto (UCLA) toteuttavat yhteistyössä Global Executive MBA -ohjelmaa (UCLA-NUS Global EMBA) yrityksille tarkoitetuissa Management Practicum -projekteissa. Myös muissa NUSin MBA- ja EMBA-ohjelmissa toteutetaan kansainvälisiä Management Practicum -yritysprojekteja.

Market entry -suunnitelma Kaakkois-Aasian tai globaaleille markkinoille NUS Management Practicum -ohjelmasta

NUS Management Practicum -ohjelman ammattilaisilla on 10–15 vuoden kokemus työelämästä. He auttavat tiimityönä yrityksiä kehittämään strategiaa, markkinointia sekä johtamista. Ohjelman kuuden kuukauden työskentelyjakson tuloksena he räätälöivät yrityksille strategisen market entry -suunnitelman. MBA-tiimit ovat kokeneita, edustavat eri aloja ja ovat useimmiten monikansallisia tuoden projekteihin liiketoimintaosaamista useilta markkina-alueilta.

Suunnitelman lisäksi projektin tuloksena on yleensä myös rahoitukseen, markkinointiin, operatiiviseen toimintaan ja strategiaan liittyviä suosituksia. Suunnitelmaan voi sisältyä esim. analyysi yrityksen ansaintalogiikasta suhteessa kilpailuympäristöön.

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Parhaan mahdollisen hyödyn NUS Management Practicum -ohjelmasta saadakseen osallistuvan yrityksen on oltava tiiviissä yhteistyössä ja yhteydessä MBA-tiimin kanssa.

Prosessia ohjaa ja koordinoi UCLA Andersonin ja Singaporen yliopiston bisneskoulun yhteinen johtotiimi. Management Practicumissa yhdistyvät kahden arvostetun yliopiston osaaminen. UCLA on erityisen arvostettu yrittäjyyteen liittyvästä osaamisesta ja NUS Business School on Kaakkois-Aasian maineikkaimipia yliopistoja.

Tekesin rahoitus yrityksille NUS Management Practicum -ohjelmassa

 1. Ensisijaisesti Tempo-rahoitus (startup-yritykset) ja Kiito-rahoitus (pk-yritykset) de minimis -tukena. Sisältäen omat palkat, henkilösivukulut, ostopalvelut ja muut kustannukset
 2. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus (NIY). Rahoitus sopii yrityksille, joille on myönnetty Tekesin NIY-rahoitusta. Market Access -ohjelmien kustannukset sisällytetään osaksi projektin kustannuksia (I. ja II. vaiheen rahoitus)

UCLA NUS Management Practicum -ohjelmaan pääsy edellyttää

   • innovatiiviseen tuoteideaan perustuvaa liiketoimintaa
   • itsenäistä yritystä tai suuren yrityksen yksikköä
   • riittävää teknologista osaamista
   • kestävää kilpailuetutekijää
   • maksavaa asiakaskuntaa
   • riittävää rahoitusta ja/tai positiivista kassavirtaa 1–2 vuodeksi eteenpäin
   • englanninkielisiä verkkosivuja

NUS Management Practicum -ohjelmaan haetaan lokakuussa

Lokakuu: hakemuslomakkeet Tekesiin
Marraskuu: projektit valitaan ja ilmoitetaan osallistujille
Joulukuu: projektien aloitus
Toukokuu: projektien tulosten esittely Singaporessa

Market entry -suunnitelma muista Management Practicum -ohjelmista

Suomalaisyrityksillä on myös mahdollisuus osallistua Singaporen kansallisen yliopiston muiden ohjelmien Management Practicum -osioihin. MBA ja EMBA -ohjelmien kansainvälisissä yritysprojekteissa työstetään yritysten kansainvälistymis- ja liiketoimintasuunnitelmia tai tuodaan ulkopuolista näkemystä muihin yrityksen kanssa sovittaviin strategisiin kysymyksiin. Ohjelmien aikataulut ovat erilaisia ja niihin voi hakea ympäri vuoden, toisin kuin UCLA-NUSiin.

Lopullinen hyväksyminen ohjelmiin riippuu yrityksen ja MBA-opiskelijoiden tarpeiden kohtaamisesta ja siten vahvasti opiskelijaryhmien valinnoista.

Ota yhteyttä ennen kuin haet NUS Management Practicum -ohjelmaan

Sari Paavilainen
Tekes
p. 029 50 55253
sari.paavilainen (at) tekes.fi

Lisätietoa NUS Management Practicum- ja muista ohjelmista

Katso video NUS Management Practicum -ohjelmasta