Tekes Intia

Innovaatioyhteistyö Intiassa

Tekes, osana Team Finland -verkostoa, edistää monin tavoin yhteistyötä Intian ja Suomen välillä, erityisesti mahdollistamalla suomalaisille ja intialaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille yhteistyömahdollisuuksia. Tekes välittää tietoa Suomen ja Intian liiketoimintamahdollisuuksista ja innovaatioympäristöstä intialaisille sidosryhmille.

Tekesin ja Intian innovaatioyhteistyön aiheita

Yhteistyökumppanit Intiassa

Tekes on sopinut yhteistyöstä Intian tiede- ja teknologiaministeriön kanssa (Department of Science and Technology). Tekes ja ministeriön bioteknologiaosasta (Department of Biotechnology eli DBT) ovat järjestäneet yhteisiä rahoitushakuja yrityksille ja tutkimusorganisaatioille terveyden ja hyvinvoinnin teemasta. Viimeisin haku sulkeutui tammikuussa 2014.

Rahoitusyhteistyöstä on keskusteltu myös ministeriön tiede- ja  teknologiaosaston kanssa (Department of Science and Technology, DST). Alkuvuonna Tekesin ja DST:n on tarkoitus avata pk-yrityksille suunnattu rahoitushaku, jonka alueina ovat

  1. Cleantech, especially waste management, clean water and energy efficiency
  2. Smart cities
  3. Affordable health solutions for elderly and differently abled.  

Taustaa Suomen ja Intian välisestä yhteistyöstä

Suomen Intia-toimintaohjelma julkaistiin huhtikuussa 2013. Toimintaohjelmassa arvioidaan Intian kehitystä, tarkastellaan Suomen ja Intian suhteita ja yhteistyötä eri sektoreilla ja kartoitetaan uusia mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseksi ja lisäämiseksi.