Tekes Intia

Tekes kerää ennakointitietoa maailmalta yhdessä Team Finland -verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Team Finland Future Watch -palvelun tuottama ennakointitieto voi koskea esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksien muutoksia ja toimintaympäristön kehitystä eri maissa 2–5 vuoden aikajänteellä.

Aasia

Indonesia

  • Indonesia – Mahdollisuudet ja riskit, (slideshare) Team Finland Future Watch report, April 2015
    Indonesia on Kaakkois-Aasian ja ASEANin maiden lupaavimpia talouksia. Uusi Team Finland Future Watch -selvitys luo katsauksen Indonesian markkinoiden tulevaisuuden näkymiin. Maassa on 250 miljoonan ihmisen nopeasti kasvavat sisämarkkinat, jota vauhdittaa erityisesti keskiluokan nopea nousu ja kasvava kysyntä. Indonesian hallituksen tulevat miljardi-investoinnit luovat suomalaisillekin merkittävän kasvupotentiaalin.

Intia

Taiwan

Vietnam

Muita Intiaa koskevia julkaisuja