Kiina

Kiinan valtavat markkinat avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiina investoi myös voimakkaasti tieteeseen ja teknologiaan. Tekes tarjoaa yhteyksiä kiinalaisiin yrityksiin ja tutkimukseen erityisesti Shanghain ja Pekingin alueella ja Etelä-Kiinassa. Myös muualle Kiinaan on olemassa kiinalaisia yritys-, tutkimus- ja viranomaiskontakteja.

Kiina

Tekes on osa Team Finland -verkostoa. Kiinassa Tekes auttaa rakentamaan yhteistyötä suomalaisten ja kiinalaisten yritysten ja tutkimusryhmien välille, edistää suomalaisten yritysten kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja.

Tekesin painopisteistä Kiinassa ovat

  • tieto- ja viestintäteknologia
  • ympäristö ja energia
  • materiaalit ja tuotantoteknologia
  • startup-yhteistyö

Liiketoimintaa Kiinassa

Kiina kasvaa edelleen voimakkaasti ja bruttokansantuotteen kasvu oli vuonna 2014 yli 7 prosenttia. Kiina on jo maailman toiseksi suurin talous ja viimeisten ennusteiden mukaan sen odotetaan kasvavan suurimmaksi vuoteen 2026 mennessä.

Tsinghua FinLab (Peking) ja Fudan iLab (Shanghai)

Tekes auttaa suomalaisia yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintamahdollisuuksia Kiinan markkinoilla arvostettujen Fudan School of Managementin ja Tsinghua School of Economics and Managementin kanssa. Yritykset voivat hankkia paikalliset markkinat tuntevilta asiantuntijoilta käytännön kokemusta Kiinasta, kehittää liiketoimintasuunnitelmia sekä ratkaista liiketoimintaan liittyviä haasteita.

Ajankohtaista Kiinasta

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Beautiful Beijing

Pekingin ilmanlaadun parantamiseen tähtäävä Beautiful Beijing -hanke käynnistyi 1,5 vuotta sitten Tekesin ja Kiinan ympäristönsuojeluministeriön (MEP) välisen MOU-sopimuksen seurauksena. Hankkeen positiivisten saavutusten pohjalta on käynnistetty uusi, samaa nimeä kantava kasvuohjelma, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia cleantech-yrityksiä Kiinan markkinoille.

Beautiful Beijing -kasvuohjelma vastaa Kiinassa erittäin vahvaan ja kasvavaan cleantech-kysyntään, joka on syntynyt nopean kasvun ja kaupungistumisen aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten seurauksena. Ilmanlaadun parantamisen lisäksi Beautiful Beijing -kasvuohjelman tavoitteena on viedä suomalaista cleantech osaamista laajapohjaisesti koko Kiinan alueelle. Tekes on mukana arvioimassa ja rahoittamassa kasvuohjelmasta syntyviä hankkeita.

Tekesin ohjelmat rakentavat yhteistyötä

Monet Tekesin ohjelmat ovat rakentaneet yhteistyötä kiinalaisten yritysten ja yliopistojen kanssa. Suomalaisten ja kiinalaisten yhteistyö voi olla esimerkiksi tiedonvaihtoa, tutkijavaihtoa tai yhteistä tutkimusta. Pienet yritykset voivat parantaa kansainvälisiä liiketoimintavalmiuksiaan esimerkiksi teettämällä selvityksiä markkinoista.

Rahoitusta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen Tekesistä

Tekes edistää rahoituksen avulla suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Tekes voi rahoittaa esimerkiksi yritysten kansainvälisiä selvityksiä mahdollisista asiakkaista ja markkinoista, kansainvälisen liiketoimintamallin ja strategian kehittämistä, kumppanuuksien ja verkostojen kartoittaminen uusilla markkinoilla sekä palvelu- ja tuotantokonseptien kehittämistä kohdemarkkinoille.

Tekesin rahoittamat projektit voivat sisältää kansainvälistä yhteistyötä ja ne voidaan toteuttaa esimerkiksi suomalaisen ja kiinalaisen yrityksen yhteisenä tuotekehitysprojektina.

Kiinalaisten ja suomalaisten yhteistyö on lisääntynyt. Vuonna 2012 Tekes rahoitti noin 60 Kiinaan suuntautuvaa projektia. Näissä Tekesin rahoitusosuus on noin 26 miljoonaa euroa.

Kiinan innovaatioympäristö

Kiina on investoinut viime vuosina yhä enemmän koulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Maailmanpankin tilastojen mukaan vuonna 2013 tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus bruttokansantuotteesta oli noin 2,0 prosenttia. Maan tavoitteena on nostaa rahoitus 2,5 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Suurin osa Kiinan innovaatiotoiminnasta on keskittynyt pääkaupunkiin Pekingiin, itärannikon kasvukeskuksiin Shanghain ympäristöön sekä etelään Helmijoen suistoon Guangzhoun, Shenzhenin ja Hong Kongin kaupunkien alueille.

Tutkimusrahoitusta hoitavat useat organisaatiot. Merkittävimmät t&k-rahoittajat ovat tiede- ja teknologiaministeriö MoST (Ministry of Science and Tehchnology), Chinese Academy of Sciences (CAS), National Natural Science Foundation (NNSF) ja Kiinan opetusministeriö MOE (Ministry of Education). Lisäksi eri ministeriöt tukevat oman alueensa yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Yritysten osuus tutkimus- ja kehitysmenoista on kasvanut, mutta on edelleen melko alhainen.

MoST hallinnoi valtaosaa (n. 30 %) julkisesta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta ja ohjaa useita laajoja tutkimus- ja kehitysohjelmia. MoST rahoittaa myös tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä ja vastaa Kiinan "avainlaboratorioista" (State Key Lab Program), joka kattaa noin 182 laboratoriota.

Suomen ja Kiinan välinen tiede- ja teknologiayhteistyö alkoi virallisesti vuonna 1986 kun MoST ja silloinen kauppa- ja teollisuusministeriö sopivat yhteistyöstä. Tämän jälkeen suomalaiset ja kiinalaiset ovat tiivistäneet tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Tekesillä on yhteistyösopimukset kaikkien Kiinan merkittävimpien tiede- ja teknologiaprovinssien kanssa.

Peking

Tekes – Finnish Funding Agency for Innovation
Embassy of Finland
Kerry Center, South Tower, Level 24
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020, P.R. China
Telefax +86 10 8529 8654

Pekingin yksikkö sijaitsee Suomen suurlähetystön yhteydessä.
Toimisto on avoinna Suomen aikaan klo 03.00–11.15.

Shanghai

Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation
Consulate General of Finland
Finland-China Innovation Center
Rm 402, Bldg 2, 690 BiBo Rd, Zhangjiang Hi-Tech Park
201203 Shanghai, P.R. China
Fax +86 21 6104 1432

Hong Kong

Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation
Consulate General of Finland
10/F, Club Lusitano
16 Ice House Street
Central, Hong Kong