FiDiPro

Kansainvälinen huippututkija Suomeen

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

Tekes ei avaa erillistä FiDiPro-hakua vuonna 2016

Tekes ei avaa erillistä FiDiPro-rahoitushakua vuonna 2016. FiDiPro -tyyppisiä tutkimusprojekteja on mahdollista toteuttaa muissa Tekesin avaamissa vuoden 2016 tutkimushauissa, joista tiedotetaan hakukohtaisesti.

FiDiPro-rahoituksen hakeminen

FiDiPro Professor -rahoitusta rahoitusta haetaan kokeneen ja ansioituneen professoritasoisen huippuosaajan kutsumiseksi Suomeen. 

FiDiPro Fellow -rahoitusta haetaan kokeneen ns. post doc-vaiheen ylittäneen (esim. accociate/assistant professor, junior professor, researcher) huippuosaajan kutsumiseksi Suomeen.

FiDiPro-rahoituksen hakijana on suomalainen yliopisto tai tutkimuslaitos, joka suunnittelee FiDiPro-projektia yhdessä kansainvälisen huippututkijan kanssa. Tekes voi rahoittaa FiDiPro-projekteja myös tutkimusorganisaatioiden ja yritysten rinnakkaisprojekteina. Rahoitusta haetaan tutkimusprojektille, joka voi kestää 2 - 5 vuotta. Rahoitus voi kattaa mm. vierailevan huippututkijan palkka- ja matkakuluja sekä muita projektille liittyviä kustannuksia.

Tekesin rahoittamien FiDipro-projektien tavoitteena on projektin tulosten sekä uuden osaamisen laaja hyödyntäminen. Yliopistoja ja tutkimuslaitoksia kannustetaan yhteistyöhön keskenään ja yritysten kanssa.