Research Benefit

Research Benefit -rahoitusta ei ole enää saatavissa. Rahoituksen tavoitteena on ollut saattaa lähes valmiit tutkimustulokset yritysten hyödynnettäviksi. Rahoitus on ollut yksi Tekesin toimenpiteistä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi.

Research Benefit

Rahoituksella on 

  • tavoiteltu julkisen tutkimuksen projektien tulosten ketterää hyödyntämistä yritysten liiketoiminnan kasvattamiseksi
  • saatettu erilaisissa tutkimusyhteisöjen ‒ kuten SHOKien ‒ lähes valmiita tutkimustuloksia hyödynnettäviksi yritystoiminnassa
  • vahvistettu tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä
  • vivutettu innovaatiot kilpailukykyisiksi kansainvälisille markkinoille.

Research Benefit -rahoituksella on rakennettu tulevaisuuden menestystarinoita

Tekes on rahoittanut Research Benefit -rahoituksella kasvuloikkaa tavoittelevien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkain tekemää tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä. Rahoitettavilta projekteilta on edellytetty, että ne parantavat yritysten liiketoimintapotentiaalia merkittävästi. Tavoitteena on ollut, että muodostuvat verkostot täydentyvät ajan myötä muiden yritysten projekteilla.

Tekes on tunnistanut aktiivisesti jo tehtyjä tutkimustuloksia ja edistänyt rinnakkaisten projektien valmistelua esim. työpajoilla.

Research Benefit -rahoituksella toteuttavien projektien on päätyttävä viimeistään 31.8.2018. Yhteistutkimusta voidaan rahoittaa myös Tekesin muulla rahoituksella, jolla ei ole määräaikoja.

Research Benefit -projektit toteutetaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaisprojekteina. Käytössä on ollut kaikki Tekesin rahoituspalvelut avustuksesta lainarahoitukseen.

  • Avustusta tutkimuslaitoksille
  • Avustusta yritysten tutkimusprojekteihin, joissa pääpaino on uuden osaamisen ja tiedon luomisessa
  • Vakuudetonta ja matalakorkoista lainaa yritysten kehitysprojekteihin.
Kysymyksiä ja vastauksia

Onko Research Benefit -hankkeissa relevanttia, että tutkimusrahoituksella tavoitetaan radikaalia uudistumista? Miten tavoite uuden osaamisen ja tiedon luomisesta sopii yhteen sen kanssa että tuloksia pitää olla 2018 loppuun mennessä?

Tekes rahoittaa tutkimusta samoilla ehdoilla ja vaatimustasolla kuin muutenkin. Tutkimus tähtää yleiseen tiedon tason nostamiseen ja tulokset julkistetaan laajasti. Yritykset kaupallistavat tuloksia omissa rinnakkaisissa hankkeissaan, jotka voivat olla myös lainalla rahoitettavia pilotointihankkeita. Tutkimuksen osuus voi olla pienikin ja mielellään teemaltaan fokusoitu, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään sitä omissa hankkeissaan.

Pitääkö Research Benefit -hankkeen sisällön osua kärkihanketeemoihin esim. cleantech?

Ei tarvitse.

Tarvitaanko mahdolliseen tutkimushankkeeseen tutkijanvaihtoa?

Ei. Tutkimusta rahoitetaan samoilla ehdoilla kuin muutenkin.

Onko edellytyksenä, että tutkimustulokset ovat syntyneet Tekesin rahoituksella vai voiko taustarahoitus olla mistä lähteestä hyvänsä?

Taustalla voi olla muukin kuin Tekesin rahoittama tutkimustyö.

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Tapahtumat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}