Aineistot

ICT – avaimet uudistumiseen (pdf), 17.9.2013
Teknologiateollisuuden selvityksessä käydään läpi ICT:n roolia Suomen kasvun moottorina. ICT on keskeinen väline esim. terveysteknologian kehittämisessä, cleantechissä ja pelialalla, jotka ovat vahvassa myötätuulessa.

Kaupan liiketoiminnan kehittämispäivä 2013: Elämyksellinen kauppa, 11.9.2013
Elämyksellisyydellä on tärkeä merkitys kaupassa: kilpailun kiristyessä tavaroiden jakelu ei pelkästään riitä; on tarjottava asiakkaille lisäarvoa. Verkkokaupan kasvaessa elämyksellisyydestä muodostuu kivijalkakaupalle yhä tärkeämpi kilpailukeino.

Verkkoliiketoiminnan toimintaympäristö (pptx)

Suomalainen pilvimaisema
Selvityksen mukaan pilvipalvelut tuovat merkittäviä kustannusetuja sekä taloudellisia hyötyjä. Perinteiset suuret IT-ulkoistukset korvautuvat pikkuhiljaa pilvipalveluilla ja digitalisoituminen tuo uutta liikevaihtoa. Pilvipalvelujen hyödyntämistä rajoittavat kuitenkin vielä monet tekijät. Kotimaisen pilvimarkkinan volyymi arvioidaan n. 140 miljoonaksi euroksi vuonna 2012 ja kasvavan 380 miljoonaan euroon 2015.

The Global Information Technology Report 2013 (WEF)
ICT:n ja internetin hyödyntäminen parantaa yrityksen kilpailukykyä, kasvattaa myyntiä ja liiketoimintaa sekä lisää kansainvälistymistä.

Tekesin pääjohtaja Pekka Soinin blogi: ICT:n sparraaja kasvun moottoriksi