Kehittyville markkinoille

Kehittyville markkinoille

Lähde kehittämään liiketoimintaasi kehittyville markkinoille!

BEAM-ohjelman kautta voit hakea rahoitusta uuden liiketoiminnan kehittämiseen nopeasti kasvavilla markkinoilla Aasiassa, Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa kasvuvaiheen maissa, esimerkiksi Vietnam, Intia, Meksiko, Marokko ja Etelä-Afrikka. Hankkeissa pääpaino tulee olla uuden liiketoiminnan, liiketoiminta -ja ansaintamallien kehittämisessä. Rahoitus kohdistuu yritysten tutkimuspainotteiseen työhön ja on avustusta. Projekti voi sisältää myös pilotointi ja demonstraatio-osioita kohdemarkkinoilla.

Kenelle rahoitusta?

Rahoitus on tarkoitettu

  • pk-yrityksille, jotka tähtäävät kehittyville markkinoille tai haluavat laajentaa kansainvälistä toimintaansa uusin liiketoimintamallein kehittyville markkinoille Aasiaan, Afrikkaan tai Latinalaiseen Amerikkaan,
  • mid-cap – sekä suurille yrityksille, joiden haastavilla ja uudistavilla tutkimus- ja kehitysprojekteilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi myös yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen, sekä
  • pääsääntöisesti vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, ei startupeille
  • yritysvetoisten laajempien liiketoimintaekosysteemien valmisteluun ja kehittämiseen
  • yrityksille, joilla on liikevaihtoa vähintään 1M euroa

BEAM-ohjelman rahoitus on näissä edellä kuvatuissa projekteissa 50%.

Miten tästä eteenpäin?

Ole jo hakemuksen valmisteluvaiheessa yhteydessä Tekesin asiantuntijaan ja varaa aikaa sparraus-keskusteluille. Varsinainen hakemus täytetään ja lähetetään Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ota yhteyttä!

Ohjelmapäällikkö
Minh Lam
minh.lam (at) tekes.fi
Puh. 050 5577743

Koordinaattori
Juha Miettinen
juha.miettinen (at) spinverse.com
Puh. 0400 512562