Isot teemat

Suomessa on paljon osaamista, jonka liiketoimintapotentiaali on vielä hyödyntämättä. Eräs syy on se, että yksittäisen yrityksen tarjoama ei aina tarjoa asiakasta riittävän kiinnostavaa kokonaisratkaisua. Haasteen ratkaisemiseksi käynnistettiin Isot teemat -hanke.

Isot teemat ovat

Wellbeing

Terveydenhuollon laitteiden vienti Venäjälle ja Kiinan kasvaa merkittävästi, mutta suomalaisen terveyssektorin osaamisen ja tuotannon markkinapotentiaali on niissä alihyödynnetty.
Lue lisää (pdf)

Home Alone
Ikääntyvä väestö ei ole vain länsimaiden markkinamahdollisuus, vaan todellisuutta myös Aasiassa. Suomessa on monella eri teknologia- ja teollisuusalalla tuotteita, jotka voidaan kohdentaa palvelemaan ikääntyvän väestön tarpeita koti- ja hoito-olosuhteissa uudella tapaa.

Diabetes
Suomalaisilla startup-, pk- ja suuryrityksillä on edelläkävijäosaamista ja taidokkaasti tuotteistettuja, käyttäjäystävälliseltä ja teknologiselta tasoltaan huippulaadukkaita laitteita ja palveluja diabeteksen kokonaisvaltaiseen hoitoon liittyen. Markkinoita, joilla osa yrityksistä jo toimii ja joihin erityisesti uskotaan ovat Yhdysvallat, Eurooppa (erityisesti Iso-Britannia), Kiina, Venäjä, Intia ja Persianlahden alue.

Vesi- ja jäte(bio)alan konsortioprojektit Venäjälle ja IVY-maihin
Venäjän yhdyskuntien jäteongelmat, Itämeren ja suurten järvien suojelu sekä öljyteollisuuden riskit arktisella alueella avaavat mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Niitä voivat olla kiinteiden yhdyskunta-, maatalous- ja metsäjätteiden lajittelu, kierrätys ja jalostaminen (biokaasu, bioetanoli, materiaalit, lannoitteet), logistiset ratkaisut, vesi- ja energiateknologiat sekä erityisesti alan palvelut, kuten lainsäädäntö, valvonta, mittaus, raportointi ja konsultointi.

Cleantech opportunities in Brazil (COBRA)
Tunnistettuja mahdollisuuksia Brasilian markkinoilla ovat esimerkiksi jätteiden kierrätys, kaasutus, jalostaminen, biokaasu, näitä lähellä olevat rakennusmateriaali- ja maanrakennusteknologiat sekä niihin liittyvät energiatehokkuus- ja vesiteknologiat, bioenergia- ja biotuoteteknologiat, muut uusiutuvan energian teknologiat sekä ICT-, laite- ja palvelualat.

Kiinnostuitko?

Isot teemat -verkostoja kokoavat Tekesin toimeksiannosta PROFict Partners Oy, VALOR NAG Partners Oy, Realite Technologies Oy. Ota suoraan yhteyttä näihin yrityksiin.

Lisätietoja

Rauli Hulkkonen
Johtava asiantuntija
Tekes
p. 029 50 55893
rauli.hulkkonen (at) tekes.fi