Innovaatiotutkimus

Aineettomuus, arvonluonti ja politiikka

Vuoden 2012 teema

Talouskriisin keskellä on erityisen tärkeätä löytää uusia pitkän aikavälin kasvun lähteitä Suomelle. Aikaisemmin kasvun ajureina on ollut korkea koulutustaso ja investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan. Näillä mittareilla Suomi kuuluukin jo maailman johtaviin maihin. Toisaalta innovaatiotoiminnan ja kasvun lähteet riippuvat enenevästi aineettomista tekijöistä ja toisenlaisesta pääomasta – kuten esimerkiksi liiketoiminta- ja markkinointiosaamisesta, ja muotoilusta – joiden hyödyntäminen on heikommalla tasolla. Innovaatiopolitiikan näkökulmasta tarvitaan monipuolista ymmärrystä aineettomuuden osatekijöistä ja vaikutuksista arvonluontiin ja kasvuun.

Vuoden 2012 tutkimushankkeet on teemoitettu seuraavasti:

1. Aineettoman pääoman piilevät mahdollisuudet

2. Aineettoman pääoman johtaminen ja politiikka

3. Aineettoman arvonluonnin ajurit ja indikaattorit