Innovaatiotutkimus

Systeemitason innovaatiot

Systemic Architectures for Sustainable Urban Innovation
Aalto-yliopisto: Raine Mäntysalo

Business ecosystems and platforms for innovations
Oulun yliopisto: Pekka Kess

Arvonluonti terveydenhuollossa
Etlatieto: Martti Kulvik

Start-ups and co-creation communities as ecosystems for eco-innovations
SYKE: Riina Antikainen

Reco – Designing bioenergy ecosystems
Åbo Akademi: Magnus Gustafsson