Innovaatiotutkimus

Systeeminen muutos ja innovaatiot

Vuoden 2011 teema

Maailmanlaajuiset haasteet, kuten ilmastonmuutos, vaativat harppauksellisia innovaatioita ja systeemisia muutoksia taloudessa ja yhteiskunnassa laajemmin. Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan laaja-alaisten toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutuksen samanaikaista muutosta. Nämä voivat luoda edelläkävijyyttä yrityksille ja kestävälle kasvulle. Suomessa on paljon vahvuuksia vastata maailmanlaajuisten haasteiden tuomiin mahdollisuuksiin mutta ymmärrys systeemisten muutosten lähteistä, esteistä ja edellytyksistä on vielä alkutekijöissään.

Vuoden 2011 innovaatiotutkimuksen tavoitteena on tuottaa näkökulmia eri alojen systeemisten muutosten mahdollisuuksista ja pullonkauloista. Vuoden 2011 tutkimushankkeet on teemoitettu seuraavasti:

1. Systeemisten muutosten ja innovaatioiden aikaansaanti, monitorointi ja ennakointi

2. Systeemisten muutosten mahdollisuudet ja pullonkaulat

3. Vihreä ja kestävä kasvu – politiikkamahdollisuudet ja -haasteet