Innovaatiotutkimus

Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys

Vuoden 2010 teema

Innovaatiotoiminnan luonne on nopeasti muuttumassa ja kohdistuu entistä suoremmin asiakkaiden ja käyttäjien kokemaan arvoon ja tarpeisiin, jota edesauttaa Internetin ja sosiaalisen median yleistyminen. Nopeasti kehittyvillä ja vähävaraisilla markkinoilla on myös avautumassa runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia käyttäjälähtöiselle innovoinnille. Innovaatiopolitiikka on perinteisesti keskittynyt tarjontapuolen instrumentteihin, kuten rahoitukseen ja teknologiaohjelmiin. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys onkin vasta viime vuosina noussut politiikan keskiöön ja Suomi on ollut tämän kehityksen kärkimaita.

Vuoden 2010 innovaatiotutkimuksen tavoitteena on tuottaa uusia ja konkreettisia näkökulmia käyttäjälähtöisen innovaatioiden edistämiselle ja monitoroinnille. Tämän lisäksi on rahoitettu hankkeita, jotka selkeyttävät miten suomalaisyritykset synnyttävät ja kotiuttavat arvoa kansainvälisissä arvoverkostoissa. Vuoden 2010 tutkimushankkeet on teemoitettu seuraavasti:

1. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan tehostaminen elinkeinoelämässä

2. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan työkalut ja monitorointi

3. Käyttäjälähtöinen innovointi kehittyvien maiden "BOP"-liiketoiminnassa

4. Disruptiivisten innovaatioiden käytäntö- ja käyttäjälähtöisiä toimintamalleja

5. Arvonluonti globaaleissa verkostoissa ja vaikutukset Suomelle