Innovaatiotutkimus

Käyttäjälähtöinen innovointi kehittyvien maiden "BOP"-liiketoiminnassa

BOP Service
Aalto/Kauppakorkeakoulu: Minna Halme, Aalto

Julkinen tiivistelmä:
Kehittyvien markkinoiden merkitys kansainvälisten yritysten liiketoiminnassa on kasvanut jatkuvasti. Kehittyvät markkinat tarjoavat uusia kasvunmahdollisuuksia ja toimivat innovaatioiden lähteinä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suomalaisyrityksiä ei näillä markkinoilla kuitenkaan vielä juurikaan toimi.

Menestyksellinen liiketoiminta vähävaraisilla markkinoilla (Base-of-the-Pyramid, BOP) edellyttää uudenlaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka voivat liittyä esim. uusiin tuote- ja palvelukonsepteihin tai jakelujärjestelmiin. Menestyksellinen liiketoiminta edellyttää vahvaa tietämystä paikallisista oloista, ja erityisesti käyttäjien asettamista keskiöön. Tämän kaltaista käyttäjälähtöistä innovointia kehittyville markkinoille ei voida tehdä etäisesti Suomesta kä-sin, vaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Uudenlaisen innovointiosaamisen lisäksi tarvitaan tietoa uudenlaisten yhteistyöverkostojen rakentamisesta, jossa on toimijoita yksityiseltä, julkiselta sektorilta, kansalaisjärjestöistä yhdistettynä kohdemaiden paikallisten tahojen kanssa.

Tämän hankkeen kautta suomalaisyrityksille tarjotaan: i ) konkreettisia geneerisiä innovointityökaluja uusien innovaatioiden kehittämiseksi BOP-markkinoille ii) pääsyä kohdemaiden innovaatioekosysteemiin iii) luodaan uudenlainen, innovatiivinen monitoiminen yhteistyö-verkosto edistämään liiketoimintaa BOP-markkinoilla iv) aihioita uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja innovaatiolähteistä.

Julkaisuja: