Innovaatiotutkimus

Disruptiivisten innovaatioiden käyttäjälähtöisiä toimintamalleja

Discontinuous Innovation Project – Integrating customer and user into innovation
Aalto/Helsingin teknillinen korkeakoulu: Pekka Berg, Aalto

Implementation of discontinuous user driven innovation (DIP II) on Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Innovation Management Instituten (IMI) projekti. Projekti on osa kansainvälistä Discontinuous Innovation Laboratory (DILab) -verkoston kanssa toteutettavaa epäjatkuvia innovaatioita tutkivaa hanketta. Verkostoon kuuluu tutkimusorganisaatioita 11 maasta. DIP II -projektin tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä luomalla uutta tietoa epäjatkuvista innovaatioista sekä niiden kehittämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Projektin tulokset ovat hyödynnettävissä laajasti suomalaisissa yrityksissä, joiden suurena haasteena on uudistaa ja kehittää nykyistä liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja sekä tuotteiden ja palvelujen kombinaationa syntyviä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia kokonaisratkaisuja.

Julkaisuja:

Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT): Tuija Oikarinen, LUT

Hanke tutkii DARPAn mallia koordinoida radikaalia innovointia ja Suomessa jo käytössä olevia käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan menetelmiä. Tutkimuskohde on, millainen toimintamalli syntyisi kehittämällä suomalaisia menetelmiä DARPAn mallin pohjalta. Toimintamalleja tutkitaan, pilotoidaan ja analysoidaan suomalaisten yritysten kanssa kehittäen käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan menetelmäpakkia.

Julkaisuja: