Innovaatiotutkimus

Arvonluonti globaaleissa verkostoissa

Suomi ja suomalaiset yritykset globaaleissa arvoverkostoissa
Etlatieto Oy: Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy

Hankekokonaisuudessa tutkitaan suomalaisyritysten ja -tutkijoiden toimimista arvoverkostoissa. Erityishuomio on siinä, missä ja miten yritysten tuottama arvonlisä syntyy. Tämän selvittämiseksi tehdään useita tuotekohtaisia analyysejä arvonlisän syntymisestä ja sen maantieteellisestä jakaantumisesta. Lisäksi osahankkeissa tutkitaan tilastollisilla analyyseillä sitä, miten jatkuvasti yleistyvät toimintojen siirrot ulkomaille ovat vaikuttaneet Suomen yksiköiden tuottavuuteen, kannattavuuteen ja palkkoihin. Hankekokonaisuudessa tutkitaan myös tiedevetoisten tutkijaverkostojen merkitystä tieteen kaupallistamisessa uusilla teknologia-aloilla kuten energia-, ympäristö-, nano- ja bioaloilla. Lisäksi hankkeessa tullaan kehittämään edellä mainituille aloille suunnattua työkalua, jonka avulla voidaan arvioida uuden teknologian käyttöönoton kustannus- ja hyvinvointivaikutuksia.

Julkaisuja:

Global Networks in Finance of Innovation
Aalto/Helsingin teknillinen korkeakoulu: Markku Maula, Aalto

Globaalien verkostojen merkitys innovaatiorahoitusketjun eri osissa on kasvanut ja korostunut viime vuosina. Tämä tutkimusprojekti luo uutta tutkimustietoa kansainvälisten verkostojen merkityksestä ja niihin liittyvistä menestystekijöistä innovaatiorahoituksen ja erityisesti pääomasijoitusten yhteydessä. Tutkimusprojektissa tuotettava uusi tieto kansainvälisten verkostojen merkityksestä ja niihin liittyvistä menestystekijöistä innovaatiorahoituksen ja erityisesti pääomasijoitusten yhteydessä auttaa lisäämään suomalaisen innovaatiorahoituksen vaikuttavuutta ja suomalaisten kasvuyritysten ja niiden rahoittajien menestystä ja parantaa näin edellytyksiä suomalaisten kasvuyritysten menestykselle globaalissa taloudessa.

Julkaisuja: