Innovaatiotutkimus

Arkisto

Tekesin aamuteema

Missä arvo syntyy 2.0? – Uusia tuloksia eri toimialoilta.
Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy
Tekes 11.11.2011

Seminaarit ja työpajat

Työpaja 23.11.2012

Euroopan Komission INNO-Crips-verkoston järjestämä innovaatiopolitiikkaa palveleva tilaisuus Helsingissä, jossa myös hyödynnettiin Tekesin innovaatiotutkimuksen tuloksia.

Broad-based innovation – challenges for companies and policy, 22.11.2012

Seminaarissa keskusteltiin vuonna 2010 rahoitettujen hankkeiden tuloksista ja plitiikkaimplikaatioista.

Aineeton pääoma – avain menestykseen. Tekes 10.11.2011

  • Hannu Piekkola. Aineeton pääoma – avain menestykseen.
  • Pirjo Ståhle. Aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina.
  • Antti Lönnqvist. Intellectual capital information for policymaking.
  • Yeh-Yun Lin. Levaraging intellectual capital for future competitiveness in Finland. 

Pyöreän pöydän keskustelut

Statistical Indicator Development for User Innovation and Innovation Transfers in Finland
pdf 11.4.2013

Radical Innovation from Public Research? Insights from other countries' funding models
pdf 10.9.2012

Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen elinkeinoelämässä
pdf 15.6.2012

Laajenevan innovaatiotoiminnan indikaattorit ja monitorointi
pdf 22.5.2012

DARPAn toimintamalli ja sen soveltaminen Tekesiin?
Tamara Carleton ja William Cockayne, Stanford University, Foresight and Innovation.
Tekes 12.10.2011.

Ekojärjestelmien monitorointi ja orkestrointi
Martha Russel, Stanford University, MediaX
Tekes 27.9.2011.

Tekesin omat julkaisut

Systeemisen muutoksen haasteet – Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia 286/2011 (pdf)

Towards Green Growth? The position of Finland in environmental technology 282/2011 (pdf)

Muuta

Kesällä 2012 käynnistettiin innovaatiotutkimushankkeiden tuloksista syntetisoiva meta-analyysi. Meta-analyysi palvelee muun muassa uutta tiede- ja innovaatiopoliittista toimenpideohjelmaa sekä VNK:n tulevaisuusselontekoa. Meta-analyysi tuotti temaattisia synteesiraportteja.
Globalisaation haasteet ja mahdollisuudet,Innovaatioympäristön uudet toimintatavat ja alustat, Yrittäjyys ja innovaatiojohtamisen uudet käytännöt. (pdf)