Innovaatiotutkimus

Ekosysteemit, ulkoisvaikutukset ja uudistuva politiikka

Vuoden 2013 teema

Yritysten innovointi ja kilpailukyky rakentuu entistä useammin kiinteässä vuorovaikutuksessa erilaisten kumppanien kanssa osana niin kutsuttuja ekosysteemejä. Ekosysteemit kehittyvät nopeasti, edistävät osaamisen leviämistä, ja voivat luoda tärkeitä alueellisia tai kansainväliselle kokeilualustoja uusille tuotteille ja prosesseille. Ekosysteemien yleistyminen haastaa myös innovaatiopolitiikan toimintamalleja ja vaikutusten arviointia.

Vuoden 2013 tutkimushankkeet on teemoitettu seuraavasti:

1. Yrittäjyys ja suuryritykset

2. Systeemitason innovaatiot

3. Innovaatiopolitiikka ja ennakointi