Innovaatiotutkimus

Innovaatiotutkimus


Innovaatioympäristöä palveleva tutkimus, eli innovaatiotutkimus, tuottaa ajankohtaisia analyysejä siitä, miten innovaatiot syntyvät ja miten ne uudistavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa.

Innovaatiotutkimus on täsmentänyt monia tärkeitä ilmiöitä liittyen innovaatiotoiminnan muuttuvaan luonteeseen, uusien teknologioiden mahdollisuuksiin ja haasteisiin, yritysten ja toimialojen kasvuun, aineettomaan pääomaan sekä globalisaatioon.

Tekes rahoittaa innovaatiotutkimusta teemakohtaisilla hauilla. Tekes suunnittelee tutkimusteemat yhteistyössä sidosryhmien, tutkijoiden, ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Tekes julkaisee projektien tuottamia politiikkasuosituksia Policy Brief -sarjassa. Julkaisuja käytetään innovaatiopolitiikkaa ohjaavan keskustelun pohjana. Tämä on hyvä foorumi, jolla tuoda tärkeitä näkökulmia keskusteluun. Tarkoituksena on löytää teitä elinkeinoelämän uudistumiseen ja talouskasvuun.

Lue uusin Policy Brief! 

Policy Brief 1/2017