dLab – radikaalia yhteiskehittämistä

Tekesin dLab on viisivaiheinen innovaatioprosessi, jonka aikana kehitetään ideasta loppukäyttäjällä testattu prototyyppi.

Lähtökohtana on yrityksen tunnistama haaste, jota lähdetään ratkaisemaan yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Kehityshaasteen perusteella eri alojen osaajista koostuva tiimi hyödyntää kokeneen fasilitaattorin johdolla ketteriä asiakasymmärryksen ja konseptoinnin menetelmiä – nopeassa aikataulussa.

Mallia muokataan erityisesti yritysten väliseen yhteiskehittämiseen soveltuvaksi pilottivaiheen kokemusten perusteella. Tekesin yhteistyökumppani on Futurice Oy, joka vastaa vuonna 2017 järjestettävien dLab-tapahtumien käytännön toteutuksesta ja fasilitoinnista. Tekes kattaa fasilitoinnin kustannukset, yritykset pääsevät mukaan työpanoksella.

Mitä? – dLab käytännössä

Kuvassa esitetään suunniteltujen dLab-tapahtumien päävaiheet ja niiden tavoitteet. Jokaisen vaiheen toteutukseen liittyy vaihtoehtoisia työkaluja, jotka valitaan tapauskohtaisesti fasilitaattorin suositusten perusteella.   

Ennen tapahtumaa dLabiin mukaan valitun yritysryhmän kanssa sovitaan seuraavat asiat:

 • Haasteen rajaus ja tavoitteiden tarkentaminen
 • Osallistuva kehitystiimi (max. 20 hlöä, liiketoiminta, teknologia, design, asiakas)
 • Prosessin aikataulutus, dLabiin kuuluu 2-6 työpajaa riippuen ratkaistavasta ongelmasta. Työpajojen välissä on itsenäistä työskentelyä.
 • Eri vaiheissa sovellettavat työkalut 
 • Muut käytännön asiat (mm. tilat)

 dlab-prosessi

 1. Ymmärrys: liiketoimintaongelman ymmärtäminen ja syventäminen, mahdollistavat teknologiat sekä kilpailu
 2. Ideointi: luodaan mahdollisimman paljon ideoita pohjautuen käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeisiin.
 3. Konseptointi: valitaan parhaat ideat jatkokehitykseen
 4. Prototyyppi: valmistetaan prototyyppi, jolla ideaa voidaan testata
 5. Validointi: testaus käyttäjillä sekä liiketoiminnan edellytysten validointi. Seuraavat askeleet

Miksi? – Radikaali innovaatiotoiminta vaatii rajojen rikkomista

Suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnassa korostuu perinteinen, ns. vesiputousmallin mukainen kehitysprosessi. Tällainen malli soveltuu parhaiten nykyisen liiketoiminnan tehostamiseen pienin askelin. Asiaa selvitettiin Tekesin teettämässä innovaatiojohtamista ja -prosesseja koskevassa tutkimuksessa.

Radikaalit innovaatiot ja kokonaan uuden liiketoiminnan kehittäminen vaativat uusia ketterämpiä lähestymistapoja. Yritysten innovaatiot syntyvät usein verkostoissa yhteistyössä asiakkaiden, kumppanien ja alihankkijoiden kanssa. Digitalisaatio nopeuttaa kehityssyklejä ja asiakasarvo siirtyy yhä enemmän yksittäisen yrityksen tuotteista ja palveluista yhteiseen kokonaisratkaisuun. Verkostomaisen ja ketterän innovaatiotoiminnan käytännön toteuttaminen kaipaa lisää konkreettisia työkaluja ja menetelmiä. 

Kenelle? – Rohkeaa uudistumista tavoittelevat yritykset mukaan dLabiin

dLab on suunnattu yrityksille yhteiskehittämiseen, jossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia. Esimerkiksi nopeasti kehittyvät teollinen internet ja digitaaliset alustat tarjoavat mahdollisuuksia uusien markkinoiden ja liiketoimintamallien luomiseen yhdessä. dLab on tarkoitettu kaikkien toimialojen yrityksille. Etusijalla ovat radikaaliin uudistumiseen tähtäävät ehdotukset.     

dLab ja lean: uutiset, tapahtumat, hakuajat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

logo

dLabin hyödyt yrityksille

 • Mahdollisuus luoda uusia radikaaleja innovaatioita yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa

 • Nopeampi ja tehokkaampi innovaatioprosessi

 • Parempi ymmärrys tuotteen tai palvelun markkinapotentiaalista ennen investointia varsinaiseen tuotekehittelyyn

 • Jatkokehitykselle on mahdollista hakea Tekesin rahoitusta

Esimerkkejä tunnusteluvaiheessa olevista dLab-haasteista

 • Valmistava teollisuus: Miten kehittää tuotantoprosessin datasta uutta arvoa ja palveluja loppuasiakkaille
 • Prosessiteollisuus: Miten tilaus-toimitusketjua tehostetaan ja automatisoidaan standardien rajapintojen ja blockchain-teknologian avulla
 • Terveys: Miten yhteisöllistä liikkumista edistetään terveysteknologialla ja digitaalisilla palveluilla

Ota meihin yhteyttä – kerromme lisää dLabista

Sakari Karppinen
Tekes
050 5577 692
sakari.karppinen (at) tekes.fi

Tiina Nurmi
Tekes
050 5577 868
tiina.nurmi (at) tekes.fi