Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia digiosaajien palkkaamisesta Digiboosti-rahoituksella

Katso myös Digiboosti-rahoitukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset sivun alaosan keskustelualueella.

Q: Mikä on Digiboosti?

Digiboosti on Tekesin rahoituskampanja uudistumis- ja kasvuhaluisten pk-yritysten digitaalisen osaamisen lisäämiseksi. Digiboosti rahoittaa yksittäisten tai useampien henkilöiden palkkaamista tehtäviin, joissa tuodaan pk-yrityksiin kokonaan uudenlaista osaamista digitaalisuuteen liittyen. Esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoimiseen. Henkilö voidaan palkata tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin tai selvittämään, miten yritys voi hyötyä digitaalisuudesta.

Pk-yrityksen hankkiessa digiosaajan liiketoimintaansa kehittämään, Tekes voi maksaa puolet ensimmäisen vuoden palkasta. Tällä pyritään madaltamaan kynnystä palkata uusia työntekijöitä ja samalla edistää digitalisoitumista etenkin perinteisten alojen yrityksissä.

Tärkeää Digiboosti-rahoituksesta

Minkä tahansa toimialan pk- tai midcap-yritys (liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa) voi hakea Digiboosti-rahoitusta.

Palkattavat digiosaajat voivat olla vastavalmistuneita, työttömiä, irtisanomisuhan alla olevia tai työpaikkaa vaihtavia.

Digiboosti on de minimis -rahoitusta ja vaikuttaa yrityksen de minimis -kiintiöön.

Digiboosti on Tekesin innovaatiorahoitusta, ei palkkatukea.

Digiboosti jatkuu ainakin vuoden 2016 ajan.

Q: Mikä on Digiboostin tavoite?

Digiboosti-rahoituksen tavoitteena on suomalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn lisääminen digitaalisuuden avulla etenkin perinteisillä toimialoilla. Tarkoitus on saada vapaana olevat (esim. vastavalmistuneet, irtisanotut, työpaikkaa vaihtavat) digiosaajat eri alojen yrityksiin tuomaan uutta digitaalista osaamista liiketoiminnan tueksi.

Q: Voiko ohjelmistoyritys hakea Digiboosti-rahoitusta?

Voi hakea. Jos kyseessä on ICT-, kuten ohjelmistoalan yritys, myös silloin palkattavan henkilön on tuotava yritykselle kokonaan uutta osaamista tai kyettävä uudistamaan yrityksen toimintaa digitaalisuuden keinoin.

Q: Voiko kaupunki tai kunta saada tukea?

Julkinen organisaatio ei voi saada tukea. Suuren yrityksen rahoitus tapahtuu normaalin tutkimus- ja kehityshankkeen ja sen kriteerien pohjalta.

Q: Kuka on digiosaaja?

Tähän ei ole yleistä määritelmää. Kyky uudistaa yrityksen liiketoimintaa digitaalisuuden keinoin on edellytyksenä. Tärkeää on se, mitä digitaalisia uudistuksia tai muutoksia yrityksessä tehtäisiin. Palkattavan digiosaajan on kyettävä viemään nämä uudistukset läpi. Kun tukea hakeva yritys on ICT-yritys, myös silloin palkattavan osaajan on tuotava jotain uutta yritykseen ja autettava sitä uudistumaan.

Palkattava henkilö voi olla työtön tai vastavalmistunut, irtisanottu tai työpaikkaa vaihtava. Tärkeää on, että henkilön osaaminen vastaa Digiboostin edellytyksiä.

Q: Kuka voi saada Digiboosti-rahoitusta?

Digiboosti-rahoitus voidaan myöntää yritykselle, joka palkkaa työntekijän. Yrityksen pitää olla pk-yritys. Digiboosti-rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisen alan yrityksille, jotka hakevat digitalisoimisen avulla yritykselleen kasvua. Minkä tahansa toimialan pk-yritys voi kuitenkin hakea Digiboosti-rahoitusta. Palkattava osaaja tuo merkittävää uudistumista yritykseen, minkä avulla se ottaa selkeän askeleen eteenpäin.

Q: Voiko startup-yritys saada rahoitusta digiosaajan palkkaamiseen ja millä ehdoilla?

Alle 6-vuotiaita yrityksiä ei suljeta rahoituksen ulkopuolelle. Digiboosti-rahoitus myönnetään kuitenkin vain, jos yrityksellä on liiketoimintaa. Alkavien yritysten osalta edellytetään palkattavalta osaamiselta samaa aitoa uutuusarvoa yritykselle kuin muiltakin pk-yrityksiltä.

Alkavien yritysten rahoituksessa Tekes arvioi normaalisti yrityksen kyvykkyyttä ja sen liikeidean mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Digiboosti-rahoitus voidaan käyttää esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä yritys digitalisoitumisen avulla voi muuntaa liiketoimintansa skaalautuvaksi tai muuttaa liikeideansa kilpailukykyiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset käynnissä olevat Tekesin rahoittamat projektit. Digiboosti-rahoitusta ei esimerkiksi myönnetä, jos yrityksellä on käynnissä tai juuri päättynyt Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -rahoitus.

Q: Voiko Digiboosti-rahoituksen yhdistää muuhun Tekesin rahoitukseen?

Digiboostin voi ja kannattaa yhdistää muuhun Tekesin rahoitukseen. Myös käynnissä olevaan hankkeeseen on mahdollista tehdä lisärahoituspäätös.

Q: "Puolet digiosaajan palkasta" sivukuluin vai ilman sivukuluja?

Digiboosti-rahoitus kattaa 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Hyväksyttyihin kustannuksiin sisältyy henkilösivukustannukset.

Q: Kuinka monen kuukauden palkat hyväksytään, 11 kk vai 12 kk?

Enintään 11 kk / vuosi, lomakuukausi on henkilösivukuluissa.

Q: Voiko yritys palkata useamman digiosaajan?

Voi ja kannattaa palkata. Tekes kannustaa palkkaamaan kokonaisia tiimejä.

Ota yhteyttä!

Voit tunnustella yrityksesi rahoitusmahdollisuuksia, keskustella Tekesin asiantuntijan kanssa tai hakea suoraan Digiboosti-rahoitusta. Katso ohjeet Digiboosti-rahoituksen hakemiseen

Digiboosti-rahoituksen etusivulle

comments powered by Disqus