Challenge Finland

Challenge Finland ratkaisee ja tekee ongelmista liiketoimintaa

Challenge Finland on kilpailu, jossa haetaan kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin. Kilpailun tavoitteena on yhdistää tehokkaasti suomalaista huippututkimusta ja yritysten tutkimus- ja kehittämistyötä. Kilpailulla vauhditetaan uusien suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen löytämistä.

Kenelle kilpailu on tarkoitettu?

Kilpailu on tarkoitettu suomalaisille huippututkijoille ja yrityksille, jotka haluavat muuttaa maailmaa paremmaksi ja joilla on ratkaisun avaimia taskuissaan. Kilpailu on kaksivaiheinen.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioille

Ensimmäisessä vaiheessa tutkijat saavat laittaa kaikki peliin. Mikä haaste kaipaa ratkaisua? Miten huippututkimus tarjoaa ratkaisun haasteeseen? Onko haasteen taustalla liiketoimintapotentiaalia? Ongelmat ja niiden ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi puhtaisiin teknologioihin, terveyteen, digitalisaation hyödyntämiseen tai kokonaan uusiin liiketoimintakonsepteihin. Markkinat näille ratkaisuille ovat globaalit ja tutkimus keino löytää ratkaisu ongelmaan. Jo tässä vaiheessa tutkimusorganisaatioiden pitäisi keskustella tiiviisti yritysten kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa rahoitetut hankkeet 

Yritykset ovat tervetulleita keskustelemaan hankkeiden edustajien kanssa vaiheen 2 konsortioon liittymisestä. Yhteystiedot ja projektien kuvaukset löydät hankegalleriasta. Lisätietoja saat myös Challenge Finland yhteyshenkilöiltä.

Kilpailun toinen vaihe on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteisprojekteille

Toisessa vaiheessa haastamme yritykset tekemään huippututkimuksesta liiketoimintaa. Ratkaisun mahdollistava tutkimus jatkuu kilpailun toisessa vaiheessa, mutta sen rinnalle tulevat yritykset kehittämään maailman parhaasta osaamisesta tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeeseen. Tavoitteena on, että tutkimustulokset ovat kiinteä osa yritysten innovaatioiden kehitystä. Toisessa vaiheessa kilpailua huippututkimus ja yritysten innovaatioprosessit yhdistetään toimimaan yhdessä uudella tavalla entistä synkronoidummin.

Kysymyksiä ja vastauksia Challenge Finlandista

Mitä Challenge Finland kilpailussa rahoitetaan?

Kaksivaiheisen kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tutkimushanke-ehdotukset kisaavat keskenään projektisuunnitelmilla, joista parhaimmat valitaan rahoitettaviksi. Projektisuunnitelmassa kuvataan:

  • ongelma
  • ehdotettu ratkaisumalli
  • ratkaisun alustava liiketoimintapotentiaali
  • miten projektissa luodaan vahva ongelman, ratkaisun ja asiakkaan yhteensopivuus ("problem solution fit")
  • miten tutkimuksen tekevä sekä ratkaisun kaupallistava konsortio kootaan sekä
  • mahdollinen muu valmisteleva työ

Ehdotuksista parhaat saavat Tekesin rahoituksen tutkimus- ja esiselvityshankkeeseen, jossa tutkimuksella syvennetään ymmärrystä ongelmasta ja ratkaisun sopivuudesta asiakkaalle sekä rakennetaan tutkimuskonsortiota ja yritysyhteistyötä. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa konsortion ei siis tarvitse olla valmis, eikä kaikkien ratkaisuun tarvittavien osapuolien vielä mukana. Riittää, että idea on kirkas, suunta selkeä ja osaaminen huippua.

Uusien innovaatioiden kehittäminen ei onnistu oletusten pohjalta. Siksi ongelman ja ajatellun ratkaisun merkitystä, relevanssia ja arvoa loppuasiakkaalle todennetaan iteroiden hankkeen aikana.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen aikana Tekes verkottaa rahoitusta saavia tutkimushankkeita yritysten kanssa ja hankkeilla on mahdollisuus pitchata ideaansa eri areenoilla sen lisäksi, että hankkeet itse rakentavat määrätietoisesti toteuttajakonsortiota.

Ensimmäisessä vaiheessa hankkeiden kustannusarvio on enintään 100 000 € ja Tekesin rahoitus on enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valitaan parhaat tutkimusryhmät ensimmäisen vaiheen työn tulosten ja loppuraportin perusteella, joka on samalla kilpailun toisen vaiheen tutkimussuunnitelma. Toisen vaiheen keskeisimmät valintakriteerit ovat:

  • ongelman, ratkaisun ja asiakkaan osoitettu yhteensopivuus
  • ratkaisun kilpailuetu ja markkinapotentiaali
  • yritysten sitoutuminen ratkaisun kaupallistamiseen konsortiossa omin kehittämishankkein tai inkind-panostuksin
  • tutkimuksen tieteellinen laatu, joka arvioidaan kansainvälisessä vertaisarvioinnissa (arvioinnin toteuttaa Suomen Akatemia)

Projektin toisen vaiheen aikana tehdään käytännön ratkaisun mahdollistavaa tutkimusta ja kehitetään yritysten valmiutta hyödyntää paremmin suomalaisen huippututkimuksen tuloksia.

Toisessa vaiheessa rahoitetaan tutkimusorganisaatioiden ja yritysten muodostamien konsortioiden yhteishankkeita, joilla on riittävät resurssit ratkaisujen nopeaan kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioita kilpailun aikana yhteensä 30 miljoonalla eurolla (Tekesin rahoitusosuus on enintään 70 % tutkimushankkeiden hyväksytyistä kokonaiskustannuksista). Tutkimushankkeiden toteuttamisen päättymisaika on 31.10.2018.

Tekes rahoittaa yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa laina- ja avustusrahoituksella. Yritysten hankkeisiin ei liity määräaikaa.

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Aikataulu

28.1.–29.3.2016 
I Vaihe: hakuaika

30.3.–31.5.2016  
I Vaihe: arviointi ja päätöstenteko

1.6.–14.11.2016
I Vaihe: projektien toteutus ja hakuaika II vaiheeseen

15.11.2016–24.1.2017
II Vaihe: toteutuneiden projektien/II vaiheen hakemusten arviointi ja päätöksenteko                                         

25.1.2017–31.12.2018
II Vaihe: projektien toteutus

Challenge Finland toteuttaa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen tavoitteita.

Tapahtumat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

 

Projektigalleria

Tutustu Challenge Finland -voittajiin!

finlandinnovation.fi/challengefinland