Biotalouden verkostoista kasvavaa liiketoimintaa

Biotalouden uudet ratkaisut yhdistävät eri toimialoja ja osaamisia. Uusia mahdollisuuksia haetaan kiertotalouden toimintamalleista ja digitalisaatiosta. Kuinka voimme verkostoina viedä näitä uusia ratkaisuja markkinoille?

Markkinoilla on kasvavaa kiinnostusta ratkaisuille, jotka vähentävät uusiutumattomien ja fossiilisten raaka-aineiden käyttöä tai tarjoavat muuten kestävämpiä tuotevaihtoehtoja. Ratkaisuja haetaan biomassapohjaisiin uusiin tuotteisiin, kiertotalouden toimintatapoihin ja esim. digitalisuutta hyödyntäviin palveluihin, jotka vähentävät merkittävästi uusiutumattomien materiaalien ja energian käyttöä.

Suomessa on vahvaa osaamista biotalouden alueella. Kilpailukykyiset ratkaisut rakentuvat olemassa olevan osaamisen ja monialaisen yhteistyön pohjalle. Suomalaisilla yrityksillä on potentiaalia olla edelläkävijöitä useiden biopohjaisten korkean jalostusasteen tuotteiden ja näiden liiketoimintamallien alueella. Haasteena on päästä pilotoimaan ja kokeilemaan ratkaisuja jo aikaisessa vaiheessa yhdessä asiakastoimialojen kanssa. Mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun löytyy vähähiilisyyteen siirtyviltä kansainvälisiltä markkinoilta ja tarjoamalla vaihtoehtoisia ratkaisuja hiiliriskiä karttaville sijoittajille. Minkälainen verkosto tarvitaan sinun ratkaisusi polulle kohti kansainvälistä liiketoimintaa?

Biotalouden uudet liiketoimintakärjet ja ekosysteemit  -haku

Hakuaika: 24.11.2015–29.2.2016


Haemme biotalouden alueen liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali ja tarve, sekä näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä

Haussa rahoitetaan tahoa, joka verkottaa toimijoita valitun liiketoimintakärjen ympärille ja vie ekosysteemin kehitystä eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Tavoitteen saavuttamiseksi ekosysteemiin osallistuvat yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat toteuttavat omia ja yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen.

Ekosysteemiä eteenpäin vieviin tutkimus-, kehitys-, kasvu-, vienti- ja pilotointihankkeisiin voi tarvittaessa hakea rahoitusta esim. Team Finland -toimijoiden rahoitushakujen kautta. Myös muut Team Finland -palvelut liiketoimintaratkaisujen markkinoille saamiseksi ovat toimijoiden käytössä.

Lisätietoja

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila
ekosysteemien kehittäminen
puh. 02950 55873

Ohjelmapäällikkö Tuula Savola
uudet biotuotteet, energiateollisuus
puh. 02950 55667

Asiantuntija Erja Ämmälahti
metsä- ja kemianteollisuus, biomassat
puh. 02950 55422

Asiantuntija Heikki Aro
agroteknologia ja elintarvikkeet, biomassat
puh. 02950 36150

Johdon neuvonantaja Martti Äijälä
ekosysteemien kehittäminen
puh. 02950 55870

Palvelujohtaja Kimmo Kanto
ekosysteemien kehittäminen ja rahoitus
puh. 02950 55852

Juuri nyt

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}
Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}