Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

  
Raportointi

Suomalainen rahoituksen saaja tekee sekä väli- että loppuraportoinnin Tekesin asiointipalvelussa

  1. Sisältöraportti tuotannon etenemisestä
  2. Kustannustilitys tuotannolle kohdennetuista kustannuksista, johon liitetään määrämuotoinen kustannuserittely sekä riippumattoman suomalaisen tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti. 

Ulkomainen rahoituksen saaja raportoi paperilomakkeella

  1. Suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys ylläpitää projektikirjanpitoa ja kustannuserittelyä.
  2. Tilintarkastaja tarkastaa koordinaattorin kirjanpidon.
  3. Koordinaattori toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportin, raportointikauden maksutositteet ja kustannuserittelyn ulkomaiselle rahoituksen saajalle, joka maksaa koordinaattorin laskun.
  4. Ulkomainen rahoituksen saaja täyttää raportin ja lähettää sen sekä koordinaattorin toimittaman kustannuserittelyn ja tilintarkastajan tarkastusraportin allekirjoitettuina postitse tai sähköpostilla Tekesille.
  5. Tekes maksaa hyvityksen ulkomaiselle rahoituksen saajalle, kun raportti, tilitys, kustannuserittely ja tilintarkastusraportti on toimitettu määräaikaan mennessä Tekesille.