Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

  
Rahoituksen hakeminen

Ole yhteydessä Tekesiin, kun suunnittelet maksuhyvityksen hakemista. Etukäteen lähetetty lyhyt tiivistelmä tuotannosta edistää keskustelun käymistä. Hakemuksen voi tehdä vasta kun 50 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa kaikki pakolliset asiakirjat (katso Rahoituksen asiakirjat) hakemuksen liitteenä.

Suomalainen rahoituksen hakija

 1. Rahoitusta haetaan Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa.

Ulkomainen rahoituksen hakija

 1. Jos tuotannossa ei ole suomalaista osatuottajaa, ulkomaisen tuotantoyhtiön on käytettävä suomalaista tuotantokoordinaattoriyritystä.
 2. Ulkomainen tuotantoyhtiö ja koordinaattori tekevät keskenään sopimuksen, jossa sovitaan mm. työnjaosta, maksuehdoista ja -aikatauluista.
 3. Koordinaattori, jolla on Y-tunnus, täyttää hakemuksen Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa ulkomaisen hakijan puolesta.
 4. Koordinaattori hankkii palvelut ulkomaiselle rahoituksen saajalle, maksaa laskut ja laskuttaa ne ja oman palkkionsa rahoituksen saajalta.
 5. Koordinaattori ylläpitää kustannuserittelyä.

Rahoituksen vähimmäisvaatimukset

table of expenditure

 • Kokonaistuotantobudjetti ja tuotannon synnyttämä kulutus Suomessa on vähintään yllä olevan taulukon mukainen.
 • Vähintään 10 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksityiseltä rahoittajalta.
  • Rahoitussuunnitelmaan on yksilöitävä kaikki rahoituslähteet, summat ja prosenttiosuus koko tuotannosta budjetista.
 • Vähintään 50 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta on muuta kuin valtionavustuslaissa 688/2001 määriteltyä julkista tukea.
  • Julkisella tuella tarkoitetaan valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta (Määritelmä 4 §).
 • Tuotannon on muodostettava taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu kulttuuriarvoihin ja joka sisältää taiteellista ja luovaa työtä (Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisten teosten tuotantoon). 
 • Jakelu- tai levityssopimus vähintään yhdellä alustalla tai yhdellä territoriolla.
 • Tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja, jolle syntyy IPR-oikeuksia valmiiseen tuotantoon tai tuotannossa on mukana suomalainen tuotantokoordinaattori.
 • Tuotannossa kuvataan suomalaista lokaatiota, kuten maisemaa tai arkkitehtuuria tai tuotannossa käytetään suomalaista taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista kuten:
  • kerronta
  • ohjaus
  • näyttelijän työ
  • tuotantosuunnittelu
  • kuvakäsikirjoittaminen
  • efekti
  • värimäärittely
  • animaatiohahmosuunnittelu
  • säveltäminen/musiikki/äänisuunnittelu
  • tuotemuotoilu/muotisuunnittelu/puvustus

Rahoituspäätös

 • Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 40 päivää. Hakemusten arviointiin osallistuu Tekesin edustajan lisäksi kaksi audiovisuaalisen alan asiantuntijaa Tekesin asettamasta riippumattomasta asiantuntijapoolista.
 • Ehdollisen rahoituspäätöksen voi saada, kun tuotannon kokonaisrahoituksesta on 50 % koossa. Ehdollinen rahoituspäätös on voimassa 4 kuukautta. Rahoituspäätös astuu voimaan, kun kaikki Tekesin ehdolliseen päätökseen asettamat ehdot ovat täyttyneet.
 • Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen lähettämisen jälkeen.