Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Tekesin rahoituspalvelu laajeni vuonna 2017 kattamaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hallinnoinnin. Tuotantokannustimen tavoitteena on audiovisuaalisen kulttuurin ja osaamisen edistäminen sekä yritystoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen.

Mitä?

Maksuhyvitys on maksimissaan 25 % Suomessa toteutetun tuotannon tai sen osa-alueen tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat audiovisuaalisten teosten koko tuotannosta, mukaan lukien tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto, Suomessa syntyneet kustannukset. Suomessa syntyneiden, hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 % tuotannon kokonaisbudjetista. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Tekesiin. Tekes maksaa hyvityksen toteutuneita kustannuksia vastaan. Vuonna 2016 syntyneitä kustannuksia ei hyväksytä.

Kenelle?

Maksuhyvitystä voivat hakea ja saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai tuotantoihin valitut muut audiovisuaalisen alan yhtiöt, jotka omistavat tuotannosta syntyviä hyödyntämisoikeuksia. Hakijoita eivät voi olla valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaiset tai laitokset, valtioenemmistöiset yhtiöt tai edellä mainittuihin verrattavat yhteisöt tai laitokset. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan kun 50 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa pääosan pakollisista asiakirjoista (lueteltu kohdassa Rahoitushakemuksen asiakirjat) hakemuksen liitteenä.

HUOM!                                                                           Av-kannustimen rahoitustilanne 14.9.2017:

Vuoden 2017 budjetti on haettu täyteen. Osa rahoituspäätöksistä on ehdollisia. Mikäli rahoituspäätösten ehdot eivät täyty määräaikaan mennessä, rahoitusta vapautuu haettavaksi. Hakemuksia ei voi jättää tällä hetkellä. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista näillä sivuilla lokakuun alussa.

Audiovisuaalisen alan
tuotantokannustin

Tuotantokannustin perustuu 25 % maksuhyvitykseen Suomessa toteutetun tuotannon kuluista. Kannustin on suunnattu pitkän näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan sekä sarjamuotoisen fiktion ja animaation tuotantoihin.

Mihin?

 • fiktiivinen pitkä elokuva
 • dokumenttielokuva
 • käsikirjoitettu sarjamuotoinen fiktio
 • animaatiotuotannot

Haku on jatkuva. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tuotantojen on täytettävä tuotantokannustimelle asetetut edellytykset.  Maksuhyvitys on harkinnanvaraista tukea.

Mihin ei?

 • mainokset ja markkinointituotannot
 • tv-reality, talk-showt tai saippuaoopperat
 • musiikkivideot tai musiikkitapahtumien tallenteet
 • viihde- tai urheilutapahtumien kuvaukset tai niiden tallenteet
 • yritysten omat markkinointitarkoituksiin tai henkilöstön koulutuksiin tuotetut audiovisuaalisen alan tuotannot

Hyvitettävät kustannukset

 • Tavara- ja palveluostot sekä tuotantoon liittyvät laite- ja tilavuokrat Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä.
 • Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat.
 • Suomessa syntyneet kustannukset, jotka aiheutuvat teosten tuomisesta paremmin vammaisten henkilöiden saataville.
 • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi matkakustannukset Suomessa ja kun lähtö- tai kohdemaa on Suomi, tuottajan palkkio ja yleiskustannukset. Näitä ei tarvitse eritellä.

Kustannuksia, joita ei hyvitetä, ovat muun muassa

 • arvonlisävero
 • juridiset palvelut
 • rahoituskulut tai rahoituksen hankintaan liittyvät kulut
 • markkinointi- ja levityskustannukset