Tekesin teesit talouskasvulle

Tämä onnistuu jos,

1. annamme yrityksille lisää vapautta yrittää.

Poistetaan liiketoiminnan uudistumista estävät keinotekoiset säädökset ja rajoitukset.

2. muutamme suhtautumistamme epäonnistumisiin.

Muutetaan konkurssilainsäädäntöä niin, että yrittäjä voi säilyttää asuntonsa konkurssitilanteessa. Ja kannustetaan uudelleen yrittämiseen.

3. muutamme verotusta yrittäjyyteen kannustavaksi.

Esimerkiksi Viron yritysveromallin kokeileminen Suomessa siten, että kannattavasti kasvavat yritykset voivat investoida voittonsa suoraan uuteen kasvuun ilman yhtiöveroa.

4. pistämme julkiset hankinnat palvelemaan suomalaisia yrityksiä.

Ohjataan 10 prosenttia (3,5 miljardia euroa) kaikista julkisista hankinnoista innovatiivisiin yrityksiin ja määritellään julkisten hankintojen tarjouspyynnöt siten, että ne tukevat innovatiivisuutta.

5. vauhditamme digitalisoitumista.

Edistetään digitaalisuuden hyödyntämistä teollisuuden uudistumisessa, terveydenhoidossa ja uuden liiketoiminnan luomisessa. Tekes toimii tässä aktiivisesti tarjoamalla rahoitusta ja palveluita.

6. pistämme yritystuet uudistumiseen ja kasvuun.

Yritykset tarvitsevat Tekesiä jakamaan uusiin innovaatioihin liittyvää riskiä. Suomen innovaatiorahoitus on nostettava eurooppalaiselle tasolle.

 

Näiden tuloksena,

1. saamme kaksinkertaistettua pk-yritysten viennin 2020 mennessä.

Kun vienti kasvaa, syntyy uusia työpaikkoja. Näin saadaan Suomi nousuun.

2. uudet innovaatiot parantavat elämänlaatua.

Tekesin rahoituksella yritykset voivat kehittää uusia ratkaisuja energiaan, jätteistä ja ympäristöstä huolehtimiseen, kaupungistumiseen ja liikkumisen palveluihin. Terveysteknologiat tuovat uusia innovaatioita sairaanhoitoon sekä terveydestä huolehtimiseen. Uusien innovaatioiden avulla pidämme ihmisistä ja elinympäristöstä huolta.