Ajankohtaisia teemoja

Vaihtuvat kampanjat ovat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja. Niitä voidaan kohdentaa tietyille toimialoille tai yritysten kannalta merkittävään ja ajankohtaiseen teemaan. Kampanjat ovat sisällöltään erilaisia. Ne tarjoavat esimerkiksi rahoitushakuja ja tapahtumia.

Bio- ja cleantech-liiketoiminnan pilotit ja demot
Rahoitus on tarkoitettu startup-, pk-, midcap- ja isoille yrityksille.

Clean Soil  pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus
Kokeiluhankerahoituksella tavoitellaan innovatiivisia vientiin tähtääviä kunnostusmenetelmiä sekä kokonaisratkaisuja, joita kehitetään kunnostettavilla alueilla.

Challenge Finland
Challenge Finland -kilpailussa etsitään kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin. Kilpailu on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi.

dLab – radikaalia yhteiskehittämistä
Tekesin dLab-kokeilu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden luoda uusia radikaaleja innovaatioita yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa – perinteisiä menetelmiä nopeammin ja tehokkaammin.

Drones – Speed up innovation
Drones – speed up innovation -kampanjan tavoitteena on vauhdittaa eri toimialojen liiketoimintoja drone-sovellusten parissa. Sivut ovat saatavilla englanniksi.

Duudsonit – Meanwhile in Finland
Innovointi ja uuden luominen vaativat rohkeutta, joskus jopa hullunrohkeutta. Duudsonit testaavat videosarjassa itselleen omintakeisella tavalla suomalaisia innovaatioita.

Innovaatiotutkimus
Innovaatioympäristöä palveleva tutkimus, eli innovaatiotutkimus, tuottaa ajankohtaisia analyysejä siitä, miten innovaatiot syntyvät ja miten ne uudistavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa.

Innovation Scout
Rahoituksella parannetaan tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden innovaatio- ja kaupallistamisosaamista. Innovation Scout on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen toteuttamisessa.

Kehittyville markkinoille
Kiinnostaako yritystäsi kehittyvien maiden markkinat? Ota yhteyttä, BEAM-ohjelma voi auttaa!

Median innovaatiotuki
Rahoitus auttaa media-alaa meneillään olevassa muutoksessa ja uuden, kasvavan ja kansainvälistyvän liiketoiminnan kehittämisessä.

Midcapit kasvuloikkaan
Tekes kannustaa midcap-kokoluokan yrityksiä kasvuloikkaan ja tarjoaa siihen rahoitusta ja apua verkottumiseen.

Peliliiketoiminnan kehittämisen rahoitus
Suomalaiset peliyritykset voivat selvittää uusien markkinoiden mahdollisuuksia, testimarkkinoida, tehdä tuotekehitystä ja nopeuttaa kaupallistamista.

Reboot Finland
Reboot Finland on työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin ja Finpron yhdessä käynnistämä lumipalloilmiö. Sen tuloksena jatkuvasti kasvava digiosaaminen uudistaa koko Suomen perusteellisesti.

Research Benefit
Research Benefit -rahoituksella saatetaan lähes valmiit tutkimustulokset yritysten hyödynnettäviksi. Se on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi.

Team Finland Augmented Intelligence – Tekoäly
Kampanja tarjoaa rahoitusta, markkinatietoa ja verkostoja tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Team Finland Mixed Reality
Kampanja tarjoaa rahoitusta, markkinatietoa ja verkostoja virtuaalitodellisuus- (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa.