Ajankohtaisia teemoja

Vaihtuvat kampanjat ovat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja. Niitä voidaan kohdentaa tietyille toimialoille tai yritysten kannalta merkittävään ja ajankohtaiseen teemaan. Kampanjat ovat sisällöltään erilaisia. Ne tarjoavat esimerkiksi rahoitushakuja ja tapahtumia.

Clean Soil  pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus
Kokeiluhankerahoituksella tavoitellaan innovatiivisia vientiin tähtääviä kunnostusmenetelmiä sekä kokonaisratkaisuja, joita kehitetään kunnostettavilla alueilla.

Bio-, cleantech- ja digiliiketoiminnan pilotit ja demot
Testaa kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan innovatiivisen ratkaisun toimintaa yhdessä asiakkaasi kanssa.

Challenge Finland
Challenge Finland -kilpailussa etsitään kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin. Kilpailu on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi.

Drones – Speed up innovation
Drones – speed up innovation -kampanjan tavoitteena on vauhdittaa eri toimialojen liiketoimintoja drone-sovellusten parissa. Sivut ovat saatavilla englanniksi.

Health India
Tekes edistää diagnostiikkayritysten markkinoillepääsyä Intiassa ja verkostoitumista intialaisten toimijoiden kanssa.

Innovaatiotutkimus
Innovaatioympäristöä palveleva tutkimus, eli innovaatiotutkimus, tuottaa ajankohtaisia analyysejä siitä, miten innovaatiot syntyvät ja miten ne uudistavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa.

Innovation Scout
Rahoituksella parannetaan tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden innovaatio- ja kaupallistamisosaamista. Innovation Scout on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen toteuttamisessa.

Maailmanvalloittajien polulla 
Kesän 2015 maailmanvalloittajakampanjamme penkoo yritysten erilaiset polut kohti kansainvälistä menestystä ja Tekesin parhaat rahoituspalvelut siihen liittyen. Onko sinun yrityksesi maailmanvalloittaja-ainesta?

Median innovaatiotuki
Rahoitus auttaa media-alaa meneillään olevassa muutoksessa ja uuden, kasvavan ja kansainvälistyvän liiketoiminnan kehittämisessä.

Rahoitusta peliliiketoiminnan kehittämiseen
Suomalaiset peliyritykset voivat selvittää uusien markkinoiden mahdollisuuksia, testimarkkinoida, tehdä tuotekehitystä ja nopeuttaa kaupallistamista.

Reboot Finland
Reboot Finland on työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin ja Finpron yhdessä käynnistämä lumipalloilmiö. Sen tuloksena jatkuvasti kasvava digiosaaminen uudistaa koko Suomen perusteellisesti.

Research Benefit
Research Benefit -rahoituksella saatetaan lähes valmiit tutkimustulokset yritysten hyödynnettäviksi. Se on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi.

Suomi tarvitsee 5 miljoonaa johtajaa
Liideri-ohjelma ja Työelämä 2020 -hanke kampanjoivat innostavan työn puolesta, ja haastavat jokaisen suomalaisen mukaan.

#TekesHack
Hackathon parempien verkostojen puolesta. Tekes järjestää suunnittelukilpailun, jossa kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella toimivia digitaalisia ratkaisuja siihen miten osaajat löytäisivät paremmin yhteistyökumppanit. Haku päättyy 22.8.2016.

Tekesin teesit talouskasvulle
Ehdotamme uudistuksia, joilla edistetään yritysten kasvua ja luodaan uusia työpaikkoja.